203

مدیریت مجلات آسان تر از همیشه
مدیریت پژوهش خود را به ما بسپارید
ارتباط با مشتری هنر ماست
The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

تحلیل پروژه آماری(قسمت اول)

آشنایی با آنالیز آماری و معرفی کتاب تحلیل داده های بقا
برای اینکه آنالیزگر موثری باشید بایستی به خوبی مشکلات و مسایل آماری را بشناسید و تکنیک های درست را اعمال کرده و نتایج را در ساده ترین حالت ممکن ارایه دهید.

 معرفی کتاب:
آماردانان در زمینه های مختلفی با تحلیل داده های زمان تا رخداد مواجه می شوند . درحالی که ابزار آماری ارائه شده در این کتاب برای داده های پزشکی ، زیست شناسی ، بهداشت عمومی ، اپیدمیولوژی ، مهندسی ، اقتصاد ، و جمعیت شناسی است اما تمرکز روی کاربرد تکنیک های بقا در زیست شناسی و پزشکی می باشد . تحلیل داده های بقا به دلیل وجود سانسور پیچیده می شود . این کتاب به طور گسترده ای روی censoring و truncated data بحث می کند .

کتاب های بسیاری این دو مبحث را توضیح داده اند اما به طور روشن میتوان در این کتاب توضیحات را یافت .

photo 2017 04 10 16 22 27
 

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه