203

مدیریت مجلات آسان تر از همیشه
مدیریت پژوهش خود را به ما بسپارید
ارتباط با مشتری هنر ماست
The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

نمایه سازی(قسمت هشتم)

سيستم هاي نمايه سازي ( Indexing Systems)

سيستم هاي نمايه سازي وسايلي هستند که به وسيله آنها از يک زبان نمايه‌اي براي ايجاد نمايه يا ساير ابزارهاي تجسسي استفاده مي‌شود. بنابراين به مجموعه اي از رويه هاي مقرر که براي سازماندهي محتواي رکوردها به منظور بازيابي و اشاعه اطلاعات، مورد استفاده قرار مي‌گيرد سيستم نمايه سازي گفته مي شود. پس همارايي و پيش همارايي دو سيستم اساسي نمايه سازي به شمار مي رود.

نمايه سازي همارا Co – Ordinate Indexing

نمايه سازي همارا به شيوه اي از نمايه سازي گفته مي شود که در آن محتواي موضوعي هر مدرک با بيش از يک شناسه يا اصطلاح تعيين و توصيف مي شود و رابطه بين اصطلاح‌ها به وسيله جور کردن و ترکيب واژه‌هاي منفرد معين مي‌شود.


نمايه سازي پس همارا Co – Ordinate Indexing – Post

شيوه اي از نمايه سازي که در آن نمايه ساز، سرشناسه ها را از مفاهيم بسيار ساده انتخاب مي کند و تعدادي شناسه زير هر يک اضافه مي نمايد و نيز تدابيري براي پيوستن آنها به يکديگر به دست مي دهد تا به وسيله آنها جوينده بتواند موضوع مدرک موردنظر خود را بيابد. به عبارت ديگر پس همارايي اشاره به عملي مي کند که بعد از روند نمايه سازي انجام مي شود و مربوط به همارايي دو يا چند اصطلاح براي ساختن مفهوم موردنظر در مراحل بازيابي است.

نمايه سازي پيش همارا Co – Ordinate Indexing – Per

هرگاه بين دو يا چند جزء به طور تصنعي و ساختگي، پيوند برقرار کنيم به اين عمل و نوع آن، نمايه پيش همارا گويند. به عبارت ديگر در نمايه سازي پيش همارا، ترکيب يا همارايي عناصر تشکيل‌دهنده موضوع مورد جستجو در هنگام نمايه سازي و به عبارتي پيش از بازيابي صورت مي‌گيرد.

انواع نمايه سازي ( Indexing Kinds)

روش‌هاي گوناگوني جهت نمايه سازي وجود دارد که در ذيل به اختصار به خصوصيات هر يک از اين روشها اشاره مي‌گردد:
 1. نمايه سازي استخراجي (اشتقاقي) Extraction Indexing
در نمايه سازي از طريق استخراج، از واژگان و عباراتي که واقعاً در مدرک وجود دارند براي بيان محتواي موضوعي همان مدرک استفاده مي شود. در اين نوع نمايه سازي که به آن نمايه سازي «اشتقاقي» نيز مي‌گويند، بيان‌هاي منتقل کننده معنا از متون استخراج شده با تغييرات کمي وارد فايل جستجو مي شوند. اين تغييرات جزئي عبارتند از: جمع و مفرد کردن، نرمال سازي، جايگزين کردن واژه هايي به جاي فعل و از اين قبيل تغييرات.
 2. نمايه سازي انتسابي (تخصيصي) Assignment Indexing
اين نوع از نمايه سازي، مستلزم اختصاص اصطلاحات به مدرک از منبعي غير از خود آن مدرک است. بنابراين اطلاعات مي توانند از ذهن نمايه ساز نشأت گرفته باشند. عموماً «نمايه سازي تخصيصي» مستلزم تلاش براي ارائه محتواي موضوعي با استفاده از اصطلاحاتي است که از نوعي واژگان کنترل شده استخراج مي‌شوند.
 3. نمايه سازي کنترل شده Controlled Indexing
استفاده از واژگان کنترل شده بدين معناست که نمايه سازان محدود به استفاده از توصيفگرهايي هستند که در واژگان مربوط وجود دارد. به عبارت ديگر واژگان کنترل شده شامل توصيفگرهايي است که مجاز شناخته شده اند، به کارگيري واژگان کنترل شده باعث مي شود تا از طريق کنترل مترادفات بيانهاي زبان طبيعي کاهش يافته و بالطبع قابليت پيش بيني تا حد زيادي افزايش يابد. به طور کلي نمايه سازان در اين روش فقط اصطلاحاتي را به مدرک اختصاص مي دهند که در فهرستي که شرکت محل کار براي آنان تهيه کرده وجود داشته باشد.
 4. نمايه سازي اجباري (توکيلي يا حکمي) Mandatory Indexing
يکي از راههاي تکميل و رفع نقص از نمايه سازي کنترل شده اين است که نمايه ساز مجبور است توصيفگرهايي از واژگان زبان نمايه را انتخاب کند که به صورتي اخص و دقيق نشانگر مفاهيم و موضوع مدرک موردنظر هستند. در چنين حالتي جستجوگر، مدارکي با مانعيت (precise) کامل را بازيابي خواهد کرد. تنها در چنين شرايطي است که توصيفگرهاي انتخابي نمايه ساز و جستجوگر، با يکديگر منطبق شده و سازگار هستند و افت اطلاعات نخواهيم داشت. به عبارت ديگر در اين نوع نمايه سازي، از نمايه ساز خواسته مي شود که در همه حال از «قانون کاتر» تبعيت کند، يعني مناسب‌ترين و اخص‌ترين توصيفگرها را از واژگان نمايه سازي انتخاب کند.
 5. نمايه سازي آزاد Free Indexing
در نمايه سازي آزاد، نمايه ساز هر اصطلاحي را که به ذهنش برسد و آن را براي توصيف متن مناسب بداند، استفاده مي کند و آن را به متن منتسب مي کند. در عمل، نمايه سازي آزاد منتهي به نمايه سازي استخراجي مي شود.
 6. نمايه سازي سازگار Consistent Indexing
در نمايه سازي هنگامي که حاصل کار دو نمايه ساز از کاري يکسان، متفاوت باشد معلوم مي‌شود که اشتباهي رخ داده و ناسازگاري وجود دارد. اما واقعيت امر اين است که در يک نظام اطلاع‌رساني، اگر مدرکي واحد توسط چندين نفر و با روشهاي مختلف نمايه سازي شوند نبايد انتظار داشت که بتوان آن را سازگار نموده و همه را بازيابي کرد.
 7. نمايه سازي ترکيبي (Synthetic Indexing )
بانگاهي به انواع روشهاي نمايه سازي متوجه مي شويم که نمايه سازي آزاد و اجباري، داراي نقاط قوت و ضعفي هستند که اگر درست و به جا با يکديگر ادغام شوند، بسيار کارآمد و مؤثر خواهند بود. با وجود اينکه نمايه سازي اجباري در مقايسه با ديگر روشها داراي امتيازات بيشتري است ولي به دليل فقدان اخص سازي و واژگاني از اين نظر ناقص است. ولي با ادغام نمايه سازي آزاد که داراي ويژگي اخص سازي واژگاني است، نقاط ضعف هر دو نوع نمايه سازي رفع شده و يک نوع نمايه سازي کارآمد و مؤثر به وجود مي‌آيد.

چشم پوشي از نمايه سازي (نظام هاي اطلاع رساني متن کامل) به دليل مشکلات و سختي انواع نمايه سازي، اغلب ترجيح مي دهند که بدون دخالت انسان متون اصلي را ذخيره کنند. در اين صورت انتقال معنايي لغات متن است که مورد جستجو قرار مي‌گيرد. چنين نظامهايي ارزان و سريع هستند و با استفاده از روش خواندن ماشيني متون مي توان به سادگي به همه اطلاعات دسترسي پيدا کرد.

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه