The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

صفحه آرایی(قسمت اول)

امروزه مجلات بسیاری منتشر می‌شوند که هر یک محتوای متفاوتی دارند. توجه به ظاهر مقالات منتشرشده در یک مجله اعم از طراحی صفحه‌ها، نام مجله، رنگ، چیدمان تصاویر، ستون‌بندی و ... اهمیت زیادی دارد؛ چراکه صفحه‌آرایی و طراحی مجلات در پذیرش مجله در پایگاه‌های نمایه‌سازی معتبر جایگاه ویژه‌ای دارد و در صورت عدم رعایت، به آسانی درخواست مجله برای نمایه‌شدن در پایگاه‌های معتبر مانند ISI پذیرفته نمی‌شود.بنابراین هنگام صفحه‌آرایی مقالات یک مجله باید بسیار هوشمندانه عمل نمود و با تکنیک‌ها و عوامل موثر در این زمینه آشنایی داشت.از جمله نرم‌افزارهایی که امکان طراحی و صفحه‌آرایی مقالات یک مجله را فراهم می‌کند، نرم‌افزار Adobe inDesign و Word را نام برد.

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه