The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

صفحه آرایی (قسمت ششم)

قدم دوم: ایجاد پاراگراف استایل‌ها در ایندیزاین

پاراگراف استایل‌ها در ایندیزاین به ما کمک می‌کنند که به هر کدام از بخش‌های متن، تیترهای مختلف، پاورقی‌ها، متن اصلی، شرح زیر عکس‌ها و … یک سبک مشخص اختصاص دهیم که بتوان به راحتی فونت، سایز و دیگر خصیصه‌های هر بخش را به یکباره ویرایش کرد.
از پنجره Paragraph Style روی آیکون Create New Style کلید کنید. یک پاراگراف استایل ایجاد می‌شود. با دوبار کلیک کردن روی آن وارد تنظیمات پاراگراف استایل (Paragraph Style Options) شوید. در بخش General نام استایل جدید را به "متن" تغییر دهید. به قسمت Basic Character Formats بروید. در این قسمت امکان انتخاب نوع، سبک، سایز فونت و فاصله بین سطرها و چند مورد دیگر وجود دارد.
1. در نوار Font Family، فونتی مانند میترا، لوتوس، زر یا نازنین را انتخاب کنید.
2. اندازه فونت را روی pt 14، و فاصله سطر‌ها را روی گزینه Auto تنظیم کنید.
3. گزینه Ligatures تیک نداشته باشد.

b.s.6.2

به قسمت Indents and Spacing بروید. در این قسمت تنظیماتی از قبیل جهت پاراگراف، جهت تراز کردن و همین طور تو‌رفتگی‌های چپ، راست و سطر اول و چند مورد دیگر انجام پذیرند. در این بخش تنظیمات زیر را انجام دهید.
1. Paragraph Direction: Right To Left
2. Alignment: Right Justify
3.First Line Indent: 5 mm

b.s.6.3

بعد از انجام تنظیمات روی OK کلیک کنید.
نکته: در قسمت General گزینه Based on مبنای استایل را به‌ترتیب زیر تعیین می‌کند:
• No Paragraph Style استایل جدید براساس هیچ استایلی و به‌طور مستقل ساخته می‌شود.
• Basic paragraph استایل را برمبنای استایل پایه می‌سازد. شما می‌توانید استایل basic را ویرایش کنید و برای استایل‌هایی که می‌سازید مبنا قرار دهید.
استایل‌هایی که ساخته‌اید را هم می‌توانید مبنای ساخت استایل‌های جدید قرار دهید. در این صورت ویژگی‌های استایل مبنا به استایل جدید منتقل خواهد شد و شما تنها لازم است تغییرات مورد نظرتان را روی استایل جدید انجام دهید.

b.s.6.4

استایل دیگری به نام "متن بدون تورفتگی" بسازید و در بخشGeneral، Based on را روی استایل "متن" تنظیم کنید. در قسمت Indent and Spacing، First Line Indent  را به  0 mm تغییر دهید.
با روش بالا پاراگراف استایل دیگری به نام "تیتر" بسازید. در قسمت Basic Character Formats فونتی مانند زر بولد یا تیتر را با سایز  pt 16 به پاراگراف استایل "تیتر" اختصاص دهید.

 

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه