The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

نمایه سازی(قسمت سوم)

نمایه ESCI 

تامسون رویترز مجلات نمایه شده در نمایه جدید Emerging Sources Citation Index خود را با بيش از 2400 نشريه رونمايی کرد. نمایه "Emerging Sources Citation Index "ESCI
نسخه جدیدی از "Web of Science "WoS زیر نظر پایگاه تامسون- رویترز است که مجلات علمی موجود در سرتاسر دنیا را ارزیابی و برای استناد سازی در وب سایت خود انتخاب می¬کند. نمایه شدن یک مجله در نسخه ESCI بدان معنا است که مجله مورد نظر، مراحل اولیه بررسی جهت اخذ فاکتور تاثیر (IF: Impact Factor) را با موفقیت داشته باشند و پس از آن، مجله بر اساس نوع موضوع خود در یکی از نمایه های SCIE: نمایه استنادی گسترده علوم، SSCI : نمایه استنادی علوم اجتماعی یا AHCI: نمایه استنادی هنر و علوم انسانی انتقال داده می شود و IF دریافت می نماید.
این نمایه شامل مجلاتی است که:
1. روند داوری آن ها به صورت داوری بدون ذکر نام داوران (Peer- Review) است.
2. از شیوه چاپ و نشر اخلاقی پیروی می کنند و دارای گواهی Ethics بین المللی هستند.
3. از لحاظ مطالب و محتوای علمی برای جامعه علمی ارزشمند هستند.
4. از لحاظ فنی، ملزم به رعایت اصول تامسون-رویترز هستند. مجلاتی که ارسال مقاله به آن ها کاملاً الکترونیکی و آنلاین (Online submission) است، در این گزینش، ترجیح داده می شوند.
قابل ذکر است که امکان جستجو، کشف و نیز قابلیت استناد به مجلاتی که در نسخه جدید ESCI نمایه می شوند، بالا می رود و این نکته جایگاه بین المللی مجله را افزایش می دهد.
مزایای ESCI چیست؟
با نمایه سازی در ESCI خواهد دید که ارزش یک مجله را بهبود بخشد، این نمایه یک شاخص بالایی از کیفیت را برای نشریات فراهم می کند که برای ارتقاء نویسندگان نیز مطلوب است.

 

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه