The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

نمایه سازی (قسمت هفتم)

JCR یا گزارش استنادی مجلات علمی

 با پایگاه داده اطلاعاتی JCR بیشتر آشنا شویم:

 

اهمیت گزارش استنادی مجلات (Journal Citation Reports JCR) :

پایگاه داده اطلاعاتی JCR به عنوان یک شاخص ارزیابی برای گسترش و بررسی ژورنالها و مجلات در زمینه تحقیقات علمی و اجتماعی در تمام دنیا محسوب می گردد مشروط به اینکه این ژورنالها و مجلات در موسسه اطلاعات علمی ISI ایندکس (نمایه) شده باشند.
بررسی پایگاه داده اطلاعاتی JCR یک شیوه ارزیابی مجلات و ژورنال های مهم و تاثیرشان در جامعه و میزان استناد به آنهاست.
موسسه اطلاعات علمی ISI هر ساله گزارشی را به عنوان گزارش استنادی مجلات علمی (JCR) منتشر مینماید که در آن مجلات ایندکس شده (نمایه شده) در بانک اطلاعاتی موسسه ISI بر اساس یک شاخص ارزیابی با عنوان ضریب تاثیر گذاری یا Impact Factor درجه بندی و رتبه بندی میگردد.
شاخص ضریب تاثیر گذاری یا ایمپکت فاکتور یکی از مهمترین و در عین حال کاربردی ترین شاخص های ارزیابی برای اعتبار مجله ها و ژورنال های علمی محسوب می‌شود.

پایگاه داده اطلاعاتی JCR

پایگاه داده اطلاعاتی JCR تلاش می کند با استفاده از ملاک ها و شاخص های ارزیابی مجلات و اطلاعات جدید، به سوی تکمیل ضریب تاثیر و مفاهیم مربوط به آن اقدام نماید و هدف از افزودن توانمدیهای پایگاه داده اطلاعاتیJCR ، ارائه نمودن اطلاعات جدیدتر برای توسعه ارزیابی و بررسی دقیق تر مجلات و ژورنال های علمی است. پایگاه داده اطلاعاتی JCR روند مستند سازی مجلات و مراجع استناد شده به آن را که هر ساله در ISI Web of Knowledge نمایه می شود را بررسی میکند.
مقالات موجود در مجلات و ژورنال های قرار گرفته در پایگاه داده اطلاعاتی JCR اکثرا مقالات پژوهشی و مروری می‌باشند. سرمقاله، نامه ها و موارد جدید و خلاصه همایش ها و کنفرانس ها معمولا در ارزیابی مقاله محاسبه نمی‌شوند. مجلات و ژورنال های منتشر شده به زبانهای غیر از انگلیسی و یا زبانهایی با الفبای غیر لاتین کمتر در دسترس محققان در سرتاسر دنیا قرار میگیرند و این مورد بر روی الگوهای استناد شده به آنها اثر میگذارد اما در تحلیلهای ارزیابی و مقایسه ای مجلات باید به آن توجه نمود.
پایگاه داده اطلاعاتی JCR بیش از 7500 مجله معتبر را در حدود 200 حوزه موضوعی از سال 1997 به بعد در بر می‌گیرد و با استفاده از آن می توان مجلات و ژورنال ها را در حوزه های تخصصی، طبقه بندی و شاخص های رتبه بندی آنها را مورد ارزیابی قرار داد. پایگاه داده اطلاعاتی JCR دارای دو نسخه می باشد که نسخه علمی آن در بر گیرنده بیش از 6000 مجله علمی و نسخه علوم اجتماعی مشتمل بر 1800 مجله می باشد. پایگاه داده اطلاعاتی JCR از طریق Web of knowledge به شرط پرداخت وجه اشتراک قابل دستیابی است.
پایگاه داده اطلاعاتی JCR اواخر هر سال ، مجلات و ژورنال هایی را که موسسه اطلاعات علمی ISI در Web of Science منتشر می کند مورد بررسی قرار می دهد.

معیارهای مورد ارزیابی و بررسی و سنجش عبارتند از:

• ضریب تاثیر گذاری (Impact factoror; If)
• شاخص فوری (Immediately)
• نیمه عمر استناد (Cited Half – Life)
و نتایج این برسی ها همه ساله در پایگاه داده اطلاعاتی JCR یا Journal Citation Reports انتشار می یابد.
دانستن این مفاهیم و اطلاعات برای هر فردی که قصد چاپ مقاله ISI را در مجلات و ژورنال های نمایه شده در ISI و Web of Scienc را دارد بسیارضروری است.

 

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه