203

مدیریت مجلات آسان تر از همیشه
مدیریت پژوهش خود را به ما بسپارید
ارتباط با مشتری هنر ماست
The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

نگارش مقاله (قسمت دهم)


ارجاع نویسی


ارجاعات از موارد مهم ساختار یك مقاله علمی است. علاوه بر صحت و دقت داده ها و استدلال حاصل از آنها ارجاعات در اعتبار بخشی به مقالات علمی نقش جدی بازی می کنند.
نخستین چیزی كه درباره استناد دادن در متن باید مشخص بشود، این است كه چه چیزی باید مستند گردد؟


1- امانت داری: باید دانسته های متن را كه دیگران تعلق دارند به طور واضح مشخص كرد و با ذكر مأخذ نشان داد كه مطلب مذکور از چه کسی اخذ شده است.

2- مشابهت: هر زمان كه افكار و اندیشه های نگاشته شده در متن با چهارچوب فكری دیگران همخوان است، باید با ذكر منبع مشخص گردد.

3- دسترسی: هر زمان كه نظریه، روش یا داده ای مورد بحث قرار میگیرد، منبع آن را باید ذكر كرد تا اگر خواننده خواست اطلاعات بیشتری درباره آن كسب كند، امکان مراجعه به آن وجود داشته باشد.

4- وضوح فرم: باید نقل قول هایی را كه از یك متن به صورت مستقیم و بدون دخل و تصرف، داخل گیومه آورده می شود، مستند ساخت؛ به عنوان مثال (خلیلی،1389).

5- ارجاع به خود: اطلاعاتی كه برای خوانندگان به عنوان اطلاعات عمومی به حساب می آیند لازم نیست مستند شوند. نویسنده، تنها در صورتی می تواند به آثار خود ارجاع  دهد كه این ارجاع برای مطالعه بیشتر باشد و نقل از خود معنا ندارد.

6- ارجاع مستقیم: همچنین در استناد كردن، حتی المكان باید به منبع مستقیم یا ترجمه آن استناد كرد. تنها زمانی به منابع دیگران استناد می شود كه محقق دسترسی مستقیم به اصل اثر را نداشته باشد كه در آن صورت باید مشخص كرد كه آن مطلب از یك منبع دست دوم گرفته شده است.

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه