The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

ویراستاری مقالات(قسمت هشتم)


(Parallel structur) رعایت ساختار موزون 

در مقالات علمی, بسیار پیش می آید که اطلاعات در جملات در قالب سری یا لیست بیان شوند. سری ها می توانند دو، سه یا قسمت های بیشتری داشته باشند که همگی از ساختار گرامری یکسانی پیروی می کنند. این موضوع به عنوان ساختار موازی شناخته می شود. بنابراین چنانچه یک سری شامل سه مورد باشد، هر سه بند باید دارای ساختار گرامری یکسان باشند یعنی همه جمله واره، عبارت، و یا کلمه (به عنوان مثال، اسم، فعل، صفت) باشند. سری بدون ساختار موازی را می توان به طرق متفاوت اصلاح نمود، اما ما در اینجا به دو روش ساده که در بسیاری از موارد به خوبی کاربرد دارد، می پردازیم. در روش اول تمام موارد را در قالب یک ساختار همسان تبدیل می نماییم. به مثال زیر توجه کنید:

The efficacy of ATO has been attributed to the induction of apoptosis, inhibiting proliferation and angiogenesis, and promotion of differentiation.

نمونه ویراستاری شده:

The efficacy of ATO has been attributed to the induction of apoptosis, inhibition of proliferation and angiogenesis, as well as promotion of differentiation.

همانطور که در مثال بالا مشاهده می شود، در جمله یک لیست شامل سه عبارت داریم که دو مورد آن با اسم ختم شده بهtion و یک مورد با اسم مصدر شروع شده است. برای رعایت ساختار موازن، اسم مصدر به اسم تبدیل می شود.

در روش دوم، سری را به دو یا چند سری جداگانه تقسیم می نماییم. همانطور که در مثال زیر دیده می شود، سه مورد اول صفت و مورد اخر عبارتی است که با فعل شروع شده است. بنابراین می توان سه مورد اول را که دارای ساختار گرامری یکسان هستند بطور مجزا دریک سری و مورد اخر را در یک جمله واره مستقل قرار داد.

This method is labor intensive, time consuming, expensive, and relies upon the submission of fresh material to the diagnostic laboratory.

نمونه ویراستاری شده:

This method is labor intensive, time consuming, and expensive, and it relies upon the submission of fresh material to the diagnostic laboratory.

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه