203

مدیریت مجلات آسان تر از همیشه
مدیریت پژوهش خود را به ما بسپارید
ارتباط با مشتری هنر ماست
The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

ویراستاری مقالات(قسمت پنجم)

استفاده از فعل مفرد و جمع برای واحدهای اندازه گیری

نگارش علمی اغلب شامل مقادیرو واحدهای اندازه گیری همچون میلی لیتر، میکرون و غیره می باشد. معمولا این مقادیر در جداول و یا پرانتز استفاده می شوند. اما با این حال، هنگامی که مقدار اندازه گیری شده (به عنوان مثال، 300 میلی لیتر)، فاعل یک جمله یا جمله واره است، فعل بصوت مفرد به کار می رود. در چنین مواردی، مقدار کل بعنوان یک مقدار واحد در نظر گرفته می شود نه مجزا. بعنوان نمونه در مثال زیر، کل نمونه بصورت واحد اضافه یا تست می شود:

In total, 20 g of solution was tested. (NOT: 20 g of solution were tested)
Then, 10 mL of solvent was added to the mixture. (NOT: 10 mL were added)

درمورد درصد ها، بسته به مفرد یا جمع بودن و یا قابل شمارش یا غیر قابل شمارش بودن اسم بعد از of، فعل می تواند بصورت مفرد یا جمع بکار رود.

In total, 40% of the females were within the age range of 20-40 years.
Therefore, 30% of the study duration was spent on the follow-up testing.

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه