203

مدیریت مجلات آسان تر از همیشه
مدیریت پژوهش خود را به ما بسپارید
ارتباط با مشتری هنر ماست
The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

ویراستاری مقالات(قسمت هفتم)

شفاف سازی و پرهیز از ابهام

ابهام در متن از جمله کاستی های جدی در بسیار از آثار است.برخی از نویسندگان غیر حرفه ای این نکته مهم را فراموش میکنند که قرار است مقاله آنها را فرد دیگری بخواند و خود نویسنده در زمان مطالعه در کنار خواننده حضور ندارد تا به ابهامات احتمالی پاسخ دهد.
متن مقاله باید به تنهایی گویا باشد و ابهامی در انتقال مفاهیم مورد نظر نویسنده نداشته باشد ابهام یک اثر علمی را میتوان به سه گروه اصلی دسته بندی کرد.

1- ابهام زبانی: ابهام زبانی اغلب ناشی از استفاده نادرست از واژه هاست.
2- ابهام محتوایی: جملات ناتمام، استفاده از فعل ها و قید های غیر مناسب ، عدم توجه به تناسب کلمات متن با رویکرد اثر و سطح خواننده از جمله دلایل اصلی ابهام محتوایی محسوب می‌شوند.
3- ابهام ساختاری: ناپیوستگی اجزای مقاله و ساختار آن از جمله عوامل مهم در ایجاد ابهام برای خواننده خواهد بود.

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه