The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

ویراستاری مقالات (قسمت دهم)

مهارت های زبانی و دستوری

هرچه مجوعه واژگان و "دایره واژگان فعال" نویسندگان مقاله های علمی بیشتر باشد ضریب موفقیت آنان بالاتر است.منظور از دایره واژگان فعال، تمام کلماتی است که یک فرد در حافظه دراز مدت خویش ذخیره دارد و در گفتگو یا نگارش از آنها استفاده می کند. هر فرد " دایره واژگان غیرفعال" نیز دارد.منظور از این واژه ها ، آنهایی است که وی از معنا و  کاربردشان آگاه است، اما از هیچ یک در گفتار و نوشتار خود استفاده نمی کند. از این رو توصیه می شود هنگام مطالعه آثار دیگران به کلمات استفاده شده بیشتر دقت کنید، و از شیوه بیان آن ها الهام بگیرید .
بدین ترتیب دایره واژگان فعال شما به تدریج گسترده تر می شود. همچنین به جای تکرار کلمات در مکالمه و نگارش میتوانید از مترادف آنها استفاده کنید.
مقاله علمی باید از نظر دستوری هم درست و دقیق باشد. دستور هر زبان مجموعه ای نظام مند از قواعد مدون و پذیرفته شده ای است که همه افرادی که به آن زبان سخن می گویند آن ها را رعایت می کنند. کتاب ها و مقاله های متعددی در زمینه درست نویسی به فارسی و انگلیسی منتشر شده است که می تواند برای نویسندگان مقاله های علمی مفید باشد.

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه