203

مدیریت مجلات آسان تر از همیشه
مدیریت پژوهش خود را به ما بسپارید
ارتباط با مشتری هنر ماست
The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

ویراستاری مقالات (قسمت یازدهم)

استفاده از اعداد در متون علمی

در مقالات علمی انگلیسی در صورت شروع شدن جمله با عدد, باید ان عدد را به حروف نوشت.


Exp: 12 participants were excluded from the study.  (Incorrect)

Twelve participants were excluded from the study.  (Correct)

البته, گاهی اوقات بدلیل بزرگ بودن عدد یا اعشاری بودن ان نمی توان از این تغییر بهره جست. در نتیجه باید جمله را طوری تغییر داد که عدد در ابتدای جمله قرار نگیرد.


Exp: 12032 questionnaires were collected. (Incorrect)

We collected 12032 questionnaires. (Correct)

توجه: برخی از ترکیبات شیمیایی با عدد اغاز می شوند. در صورت اغاز شدن جمله با این ترکیبات, نباید این اعداد را به حروف تبدیل نمود.


Exp: 5-hydroxytryptamine is a monoamine neurotransmitter.


اکثر نویسندگان علمی برای اعداد کوچکتر از ده از حالت حرفی و برای اعداد بزرگتر از ان از حالت عددی استفاده می کنند. اما مهم انست که در استفاده از حالت عددی یا حروفی اعداد یک شیوه ثابت را پیش بگیرید. مثلا, اگر در بخش متد ذکر کرده اید
 (we included eight samples) در جملات بعد از حالت عددی ان اجتناب کنید (we included 8 samples). به بیان دیگر باید در هردو جمله از یک حالت (یا عددی و یا حروفی) استفاده نمود.
مطلب دیگر در مورد اعداد که باید به ان دقت شود پرهیز از استفاده از دو حالت متفاوت در یک جمله می باشد. ترجیح بر انست که در یک جمله اعداد همگی یا به حروف و یا همگی به عدد ذکر شوند.

Exp: We analyzed two diabetic patients and 14 non-diabetic patients. (Incorrect)

We analyzed two diabetic patients and fourteen non-diabetic patients. (Correct)

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه