203

مدیریت مجلات آسان تر از همیشه
مدیریت پژوهش خود را به ما بسپارید
ارتباط با مشتری هنر ماست

ویراستاری مقالات

ویراستاری مقالات(قسمت چهارم)

مخفف نویسی در مقالات نویسی مخفف نویسی به کوتاه کردن عبارت با استفاده از اولین حروف کلمات تشکیل دهنده ان اطلاق ...

ویراستاری مقالات(قسمت سوم)

هدف یک مقاله علمی رساندن اطلاعات تکنیکی به خواننده است. بنابراین، مطالب باید به صورت دقیق و مستقیم توسط ...

ویراستاری مقالات(قسمت دوم)

  ایرادهای توپوگرافی و املایی از نظر داوران و سردبیران غیرحرفه ای می باشد، بنابراین باید توجه زیادی به این ...

ویراستاری مقالات(قسمت اول)

نکاتی در مورد چکیده: چكيده، خلاصه جامعي از محتواي يك گزارش پژوهشي است كه همه مراحل و اجزاي اصلي پژوهش را در ...

2-3-7 دستورالعمل های ویراستاری یک گروه ارزیابی کوکرین

تیم ویراستاری در نهایت مسئول تصمیم گیری درباره ی انتشار یک ارزیابی کچران در حوزه خودش است. این تصمیم پس از ...

ویراستاری مقالات(قسمت چهارم)

مخفف نویسی در مقالات نویسی مخفف نویسی به کوتاه کردن عبارت با استفاده از اولین حروف کلمات تشکیل دهنده ان اطلاق ...

ویراستاری مقالات(قسمت سوم)

هدف یک مقاله علمی رساندن اطلاعات تکنیکی به خواننده است. بنابراین، مطالب باید به صورت دقیق و مستقیم توسط ...

ویراستاری مقالات(قسمت دوم)

  ایرادهای توپوگرافی و املایی از نظر داوران و سردبیران غیرحرفه ای می باشد، بنابراین باید توجه زیادی به این ...

ویراستاری مقالات(قسمت اول)

نکاتی در مورد چکیده: چكيده، خلاصه جامعي از محتواي يك گزارش پژوهشي است كه همه مراحل و اجزاي اصلي پژوهش را در ...
Load More

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه