The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

نکاتی پیرامون کارآزمایی بالینی

تحقیقات علمی را که کاراترین و ایمن ترین درمان را خاص انسان معرفی می‌کند، کارآزکایی بالینی می‌گویند.

 

- در فاز اول اثر سمی دارو بر روی 80-20 فرد سالم داوطلب و یا بیمارانی که به هیچ درمانی پاسخ ندادند، بررسی می‌شود.

- در فاز دوم با استفاده از منحنی‌های مقدار-پاسخ برروی 200-100 فرد بیمار بررسی می‌شود دارو از چه دوزی پاسخ می‌دهد.

- در فاز سوم با استفاده از روش­های آماری تعیین می‌شود ایا درمان جدید نسبت به درمان استاندارد بهتر است یا نه؟!

- در فاز چهارم بازاریابی، اثرات دراز مدت دارو، تاثیر در جوامع مختلف و ... بررسی می‌شود.

 

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه