203

مدیریت مجلات آسان تر از همیشه
مدیریت پژوهش خود را به ما بسپارید
ارتباط با مشتری هنر ماست
The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

انتخاب مجله مناسب- بخش اول

چاپ مقاله:

قبل ثبت مقاله در مجله باید به این نکته توجه داشت که یک مقاله باید از ساختار مناسب، ویرایش مناسب، تحلیل آماری درست، و در مورد مقاله های انگلیسی ادیت مناسب برخوردار باشد.
اولین قدم برای چاپ مقاله انتخاب مجله مناسب برای مقاله می باشد.
برای انتخاب مجله مناسب باید به نکات زیر توجه داشته باشیم:
با مراجعه به سایت مجله و مراجعه به قسمت های زیر می توانید اطلاعات لازمه را بدست آورید.
1- Aims and Scope
ىر اين قسمت مجله موضوعاتي را كه ىر رابطه با آن مقاله چاپ می کند را عنوان می کند.
2- Indexing Databases
در این قسمت سایت هایی که مجله در آن نمایه می باشد عنوان شده است.
همچنین در زمینه انتخاب مجله سایت های وجود دارد که با استفاده از عنوان و چکیده مقاله لیستی از مجلاتی که با مقاله در ارتباط می باشد را در اختیار ما قرار می دهد.
این سایت ها شامل:
1- Elsevier journal finder
2- Springer journal suggester

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه