203

مدیریت مجلات آسان تر از همیشه
مدیریت پژوهش خود را به ما بسپارید
ارتباط با مشتری هنر ماست
The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

انتخاب مجله مناسب- بخش دوم

انواع مجله برای چاپ مقاله

باید توجه داشته باشید که امروزه به طور کلی دو نوع مجله برای چاپ مقاله داریم یکی مجله هایی که تنها چاپ مقاله، مقاله ISI معتبر و با درجه علمی بالا را چاپ مقاله می کنند منظور از اینکه تنها چاپ مقاله معتبر را انجام می دهند این است که این گونه مجلات تنها مقاله ISI هایی که یک نوع تولید علم و یا حرف تازه ای در علم داشته باشند چاپ مقاله شان را انجام می دهد اما مجلات دیگری نیز وجود دارند که چاپ مقاله هر مقاله ISIای که تنها از لحاظ شیوه تحقیق معتبر باشد و نیز داده های آن نیز معتبر باشند را انجام می دهد و معمولا چاپ مقاله در این گونه مجلات بسیار راحت تر است و تنها با داشتن یک مقاله ISI ای که روش تحقیق آن درست باشد می توان سفارش چاپ مقاله را به آنها داد. در ادامه این گونه مجلات را برای چاپ مقاله بیشتر معرفی می کنیم و نحوه چاپ مقاله را در این مجلات بیشتر توضیح می دهیم.

مجلات نوع یک که برای چاپ مقاله، مقاله ISIدرجه علمی بالا استفاده می شوند معمولا مقاله ISIکه نتایج تحقیق دانشجویان دکترا و اساتید برجسته و دوره های پست دکترا و همچنین مقاله ISIمروری ای که توسط اساتید برجسته نوشته شده است را چاپ مقاله می کند اما باید توجه داشته باشید مقاله ISIای که اینگونه مجلات چاپ مقاله می کنند برنده جایزه نوبل و سایر جوایز معتبر در سطح جهانی می شوند.

نکته دیگر که در باره مجلات برای چاپ مقاله نوع یک باید توجه داشته باشید این است که تعداد اینگونه مجلاتی که چاپ مقاله را انجام می دهند دارای ضریب تاثیر بالایی می باشند و همچنین تعداد این گونه مجلات نیز بسیار کم است و معمولا دانشگاه ها و سازمان های معتبر پشتیبان اینگونه مجلات چاپ مقاله اند.

اما مجلات چاپ مقاله نوع دوم برای پذیرش مقاله ISIبرای چاپ مقاله کمتر سخت گیری می کنند و همچنین چاپ مقاله در آنها ساده تراست که معمولا به عنوان مجلات برای چاپ مقاله علمی ترویجی استفاه می شوند. باید توجه داشته باشید که برای چاپ مقاله در هریک از انواع مجلات فوق باید نکات نگارش مقاله را رعایت کنید تا مقاله ISIشما بتواند پذیرش برای چاپ مقاله را در هر مجله چاپ مقاله بگیرد.

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه