203

مدیریت مجلات آسان تر از همیشه
مدیریت پژوهش خود را به ما بسپارید
ارتباط با مشتری هنر ماست
The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

انتخاب مجله مناسب- بخش چهارم

ایندکس های معتبر بین المللی و داخلی
یکی از معیارهای انتخاب ژورنال توجه به آیین نامه های تشویق مقالات دانشگاه ها یا سازمان ها است. در واقع واحد های پژوهش دانشگاه ها و سازمان ها طبق بررسی های خود چندین ایندکس را معتبر می شناسند و به مقالاتی امتیاز قائل هستند که در یک یا چند مورد از این پایگاه ها ایندکس شده باشند. ایندکس های معتبر را به طور کلی می توانیم به دو دسته عمومی و تخصصی تقسیم کنیم. ایندکس های عمومی، مجلات رشته های مختلف را ایندکس می کند و معمولا شامل تمام حیطه های تخصصی هستند. با این حال ایندکس های تخصصی صرفا مجلات تخصصی در یک حیطه موضوعی را ایندکس کرده و بررسی می کنند.
شناخت این ایندکس ها یکی از مهم ترین مهارت های یک پژوهشگر و یک کار تخصصی است. از آنجایی که بسیاری از سوالات مخاطبان سایت در خصوص ایندکس های معتبر بود کارشناسان بخش مقالات ایران مشاور تصمیم گرفتن به جهت یاری این مخاطبان محترم، آیین نامه های تشویق مقالات دانشگاه ها و سازمان ها را بررسی کرده و ایندکس های مورد تایید آن ها را در جدولی منسجم لیست کنند. این ایندکس ها به منزله این است که اگر ژورنال مقاله شما در یک یا چند مورد از آن ها ایندکس شده باشد شما حائز شرایط دریافت امتیازات مربوطه از مقاله خود خواهید بود.

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه