203

مدیریت مجلات آسان تر از همیشه
مدیریت پژوهش خود را به ما بسپارید
ارتباط با مشتری هنر ماست

آموزش

گزارش تحقيق و انتشار يافته هاي آن

شرح تحقيق:‌ آيا مي دانيد در هنگام نوشتن گزارش تحقيق به چه نكاتي بايد توجه كنيد؟ قصد داريد به چه روشي گزارش ...

بررسی روایی- نوع داده ها

شما انتخاب کرده اید که داده ها از یک گروه، گردآوری شده اند و قصد اندازه گیری روایی یا Validity آن را دارید. در این ...

گزارش تحقيق و انتشار يافته هاي آن

شرح تحقيق:‌ آيا مي دانيد در هنگام نوشتن گزارش تحقيق به چه نكاتي بايد توجه كنيد؟ قصد داريد به چه روشي گزارش ...
Load More

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه