203

مدیریت مجلات آسان تر از همیشه
مدیریت پژوهش خود را به ما بسپارید
ارتباط با مشتری هنر ماست
The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

بررسی پلاژیاریسم مقالات

این روزها وجود متون تکراری یا کپی شده در مقالات علمی با واکنش نامناسب مجلات روبرو می گردد. که منجر به رد و یا توبیخ نویسندگان انجامد. پس ریسک نکنید و مقالات خود را بررسی نمایید.
پس برای اطمینان کافی از عدم وجود متون نامناسب که به کاهش احتمال چاپ و حتی توبیخ مجلات منجر می شود. مقاله خود را برای ما ارسال و از این نظر بررسی نمایید. مطمین باشید که با موسسه کار می کنید که عضو سازمان جهانی اخلاق در پژوهش است و امنیت کافی در ارسال متون مربوطه رعایت می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص با ما مکاتبه نمایید.
سامانه هایی که از آنها در موسسه برای بررسی صحت محتوایی مقالات استفاده می شود شامل:
-Grammarly
-iThenticate
هستند که معروفترین و رایج ترین ابزاره در دنیای پژوهش کنونی می باشند.

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه