203

مدیریت مجلات آسان تر از همیشه
مدیریت پژوهش خود را به ما بسپارید
ارتباط با مشتری هنر ماست
The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

دریافت متن کامل مقالات

یکی از نیازهای پژوهشگران امروزه دسترسی به متن کامل مقالات علمی است. برای این امر با ما تماس گرفته و در اسرع وقت متن کامل موردنیاز خود را با ایمیل دریافت نمایید.
برای این کار  کافی است شماره doi یا آدرس لینک مقاله را برای ما ایمیل نمایید. و در کمتر از چند ساعت متن کامل را دریافت نمایید.
هزینه هر متن کامل فقط 3000 تومان است که برای هر 5 کار همزمان 10% تخفیف نیز در نظر گرفته می شود. حتما در ایمیل خود در قسمت عنوان بنویسید دریافت متن کامل تا روبات نرم افزاری ما بتواند ایمیل را به فرد موردنظر ارسال نماید.

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه