203

مدیریت مجلات آسان تر از همیشه
مدیریت پژوهش خود را به ما بسپارید
ارتباط با مشتری هنر ماست
The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

بخش سوم: رسم نمودار

جهت نمایش گرافیکی متغیرهای کیفی از نمودارهای زیر استفاده می شود:

-         نمودار میله ای (Bar Chart): در منوی Graph نمودار Bar را انتخاب کرده و در پنجره Bar Charts نوع نمودار (Simple, Clustered, Stacked) را انتخاب می کنیم و Define کلیک می شود.متغیر مورد نظر در قسمت Category Axis وارد می شود. بهتر است نمودار میله ای بر حسب درصد رسم شود. بدین منظور در قسمت Bars Represent گزینه %of cases را انتحاب می کنیم.

 

 

 

-         نمودار دایره ای (Pie chart): در منوی graph نمودار Pie را انتخاب کرده و بعد از آن متغیر مورد نظر را Define می کنیم.

 

 

به منظور نمایش متغیرهای کمی از نمودارهای دیگری که نشان دهنده پیوستگی بین متغیرهاست استفاده می شود:

-         نمودار مستطیلی (Histogram): با استفاده از این نمودار می توان نرمال بودن توزیع داده ها را بررسی نمود. اگر در گروه های بزرگ یعنی بیشتر از 40 نمونه نمودار مستطیلی به طور بصری با منحنی نرمال منطبق بود و کجی فاحشی نداشت، می توان نتیجه گرفت که توزیع در جامعه به احتمال بالایی نرمال است، ولی اگر نمودار مستطیلی به طور بصری کجی زیاد از حد نشان دهد، می توان گفت احتمالا توزیع در جامعه نیز کجی دارد. برای رسم این نمودار از منوی Graph نمودار Histogram را انتخاب و بعد از آن متغیر مورد نظر را تعریف می کنیم (نمودار در اینجا به عنوان نمونه آورده شده است).


-         نمودار جعبه ای (Box Plot): در این نمودار مقادیر حداقل، حداکثر، میانه (صدک 50ام)، چارک اول (صدک 25ام) و چارک سوم (صدک 75ام) نشان داده می شود. اغلب این نمودار برای متغیرهایی که توزیع آنها نرمال نیست، رسم می شود. برای رسم این نمودار از منوی Graph گزینه Box plot را انتخاب، بعد از انتخاب نوع نمودار (Simple یا Clustered)، متغیر مورد نظر را در قسمت Variable وارد و  Define می کنیم. با وارد کردن متغیر گروه بندی (کیفی) در قسمت Category Axis می توان برای هر گروه یک نمودار جعبه ای رسم کرد.

 

 

 

-         نمودار پراکنش (Scatter Plot): ازین نمودار برای نشان دادن همبستگی بین دو متغیر کمی استفاده می شود. برای رسم نمودار گزینه Scatter را از منوی  Graphsانتخاب می کنیم. پیش فرض SPSS رسم نمودار پراکنش ساده می باشد، گزینه Define را برای رسم نمودار کلیک می کنیم. در پنجره Simple Scatter Plot باز شده، یک متغیر را در قسمت محور X(X Axis) و متغیر دیگر را در قسمت محور Y(Y Axis) وارد نموده و OK را برای رسم نمودار کلیک می کنیم.

 

 

 

 

 

 

مدیریت مجله دانشگاهی

مدیریت مجله دانشگاهی

ما صفر تا صد یک مجله دانشگاهی را برعهده گرفته و شما می توانید به آسانی فقط امور علمی مجله را مدیریت نموده و مابقی کارها را به ما بسپارید.
اصلاح ساختاری و پاسخ داوری

اصلاح ساختاری و پاسخ داوری

پیش از ارسال مقاله، داوری ساختاری آن را به ما بسپارید تا زمان انتظار برای چاپ مقاله را به حداقل برسانید و اگر مقاله شما داوری شده و اصلاحات نیاز دارد، این امر تخصص ما است
آمار و مشاوره پژوهشی

آمار و مشاوره پژوهشی

یکی از دشوارترین بخش های پژوهش انجام آنالیز آماری صحیح است. این کار را به متخصصین ما بسپارید و با اطمینان نتیجه پژوهش خود را دریافت کنید.
ویراستاری و ترجمه

ویراستاری و ترجمه

این مرکز با بکارگیری ویراستاران حرفه ای و آموزش ایشان یکی از قوی ترین تیم های ویراستاری مجلات در حوزه سلامت را در اختیار دارد.
بررسی پلاژیاریسم مقالات

بررسی پلاژیاریسم مقالات

این روزها وجود متون تکراری یا کپی شده در مقالات علمی با واکنش نامناسب مجلات روبرو می گردد. که منجر به رد و یا توبیخ نویسندگان انجامد. پس ریسک نکنید و مقالات خود را بررسی نمایید.
آموزش های تخصصی

آموزش های تخصصی

لیست آموزش های مورد نیاز پژوهشگران امروززه بسیار مفصل است. با چک کردن صفحه کارگاه های ما، در برنامه های حضوری و مجازی ما برای توانمندسازی پژوهشگران شرکت نمایید.
دریافت متن کامل  مقالات

دریافت متن کامل مقالات

یکی از نیازهای پژوهشگران امروزه دسترسی به متن کامل مقالات علمی است. برای این امر با ما تماس گرفته و در اسرع وقت متن کامل موردنیاز خود را با ایمیل دریافت نمایید.
ارتقای رتبه علمی پژوهشی

ارتقای رتبه علمی پژوهشی

ارتقای رتبه علمی، مهارتی حرفه ای در دنیای علمی امروز است که ابزارها و روش های متنوعی دارد، از سیستم هایی مانند researchGate گرفته تا محاسبه نمایه H. از ما بخواهید جایگاه شما را تعیین و ارتقا دهیم.

تعداد کلمات ادیت شده توسط ما تاکنون ..... 13.450.594

تعداد کلمات ترجمه شده توسط ما .....234.567

تعداد مجلات طرف قرارداد ..... 23

تعداد مشتریان ...... 453


برخی از مشتریان ما: 

موسسه تحقیقات و سرم سازی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه