بخش اول: ورود داده ها

پس از نصب SPSS و انتخاب آیکن آن در desktop، در کادر محاوره باز شده گزینه Type in Data را انتخاب کرده و گزینه OK را کلیک کنید. ویرایشگر داده‌ها (SPSS Data Editor) پنجره اصلی در SPSS بوده که کلیه فرایند ورود اطلاهات و دستورات مربوط به آنالیزهای آماری و ترسیم نمودار در آن انجام می شود. در قسمت بالای این پنجره، منوهای File، Edit، View، Data، Transform، Analyze، Graphs، ...Help قرار دارند:

 

 

- در منوی Fileفرمان‌های مربوط به ایجاد فایل جدید، فراخوانی فایل های ذخیره شده، چاپ و ذخیره اطلاعات،

 

- در منوی Editفرمان‌های مربوط به ویراستاری اطلاعات (کپی، جایگزینی،...)،

 

- در منوی Viewدستورات مربوط به نمایش اطلاعات،

 

- در منوی Dataفرمانهای مربوط به تغییرات داده ها ازجمله مرتب سازی، ساختن متغیر جدید و ...،

 

- در منوی Transformفرمان‌های مربوط به تغییر مقادیر یک متغیر، محاسبه متغیر جدید براساس تابعی از متغیرهای موجود و ..،

 

- در منوی Analyzeفرمان‌های لازم برای اجرای تمامی آزمون‌ها و مدل‌های آماری،

 

- در منوی Graphsفرمان‌های مربوط به رسم نمودارهای مختلف،

 

وجود دارد.

 

در پنجره ویرایش داده‌ها، دو تب Data Viewو Variable Viewپایین صفحه سمت چپ وجود دارد. در تب Variable View متغیرها و در تب Data View مشاهدات ثبت می‌شود و در هر زمان تنها یکی از آنها در معرض نمایش است.

 

تب Variable View- در ستون Name نام متغیر، Type نوع متغیر (عددی، رشته ای، ..)، Decimal تعداد ارقام اعشار، Label توضیحات بیشتر، Missing مقادیر گمشده، Measure نوع متغیر (اسمی، رتبه ای، کمی) وارد می‌شود. بعد از وارد کردن اسم متغیر، سایر موارد بطور پیش فرض فعال می شوند. در ستون Values برچسب کدهای عددی بکار گرفته شده برای متغیرهای کیفی یا اسمی را تعریف می کنیم. با کلیک بر روی فلش این قسمت، پنجره ValueLabel باز می‌شود. در جعبه value کد و در جعبه labelبرچسب متناظر با آن وارد و OK را کلیک میکنیم.

 

 

 

تب Data View- این بخش صفحه گسترده‌ای جهت ورود اطلاعات بکار می رود. مشاهدات مربوط به هر آزمودنی (هر case) در یک سطر و مشاهدات هر متغیر در یک ستون قرار می‌گیرد. نام متغیرها در سر ستون ها و شماره پرسشنامه یا شماره آزمودنی معمولا به ستون اول اختصاص یابد.