محصولات نرم افزاری پزشکی، بالینی و پژوهشی

نرم افزار مطب و کلینیک

نرم افزار مطب و کلینیک

امروزه بسیاری از پزشکان اقدام به طراحی وبسایت های پزشکی برای خدمات مطب و کلینیک خود می نمایند تا از طریق آن اقدام به خدمات زیر نمایند:

 • نوبت دهی و پرداخت وجه آنلاین
 • آموزش به بیماران
 • ثبت پرونده های الکترونیکی بیماران
 • اطلاع رسانی و تبلیغات حرفه ای
نرم افزار مدیریت مجله علمی

نرم افزار مدیریت مجله علمی

یکی از مهمترین محصولاتی که برای مدیریت یک مجله علمی موردنیاز می باشد، سامانه مدیریت مجله است که مهمترین قابلیت های آن عبارتند از:

 • دارا بودن سیستم ثبت مقاله یا ساب میشن
 • سیستم ارجاع به داوری و پیگیری  آن
 • ارائه خروجی های مناسب جهت نمایه سازی
 • سیستم نمایش مقالات در قالب شماره های مجله
اپلیکیشن های پزشکی

اپلیکیشن های پزشکی

امروزه توسعه اپلیکیشن های تلفن همراه هوشمند کاربرد بسیار بیشتری از خدمات برای سایر محصولات نرم افزاری از جمله وبسایت پیداکرده اند. از جمله انواع این نرم افزارها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • نرم افزار مدیریت بیماران
 • نرم افزار اطلاع رسانی خدمات
 • نرم افزار آموزش به بیماران
 • نرم افزار کاربردی جهت بازتوانی

خدمات نرم افزاری تخصصی

تولید خروجی XML

تولید خروجی های XML مناسب برای پایگاه های نمایه سازی مختلف با تضمین پذیرش توسط پایگاه مربوطه

طراحی نرم افزارهای تخصصی
طراحی پرسشنامه های آنلاین

نرم افزار مطب
ویژه اندرویید

موسسه ضامن سلامتی اقدام به تهیه اولین نرم افزار مدیریت بیماران و  ثبت اطلاعات  بالینی با فرمت اندرویید برای تلفن همراه  هوشمند نموده است. این نرم افزار بسیار کاربردی را دریافت نمایید:

service-motivation.png