صفحه آرایی

صفحه آرایی(قسمت اول)

صفحه آرایی(قسمت اول)

صفحه آرایی(قسمت اول)

امروزه مجلات بسیاری منتشر می‌شوند که هر یک محتوای متفاوتی دارند. توجه به ظاهر مقالات منتشرشده در یک مجله ...

صفحه آرایی(قسمت دوم)

صفحه آرایی(قسمت دوم)

صفحه آرایی(قسمت دوم)

نرم‌افزار InDesign Adobe InDesign یکی از محصولات فوق‌العاده شرکت ادوبی در زمینه صنعت چاپ و صفحه‌آرایی ...

صفحه آرایی(قسمت سوم)

صفحه آرایی(قسمت سوم)

صفحه آرایی(قسمت سوم)

قابلیت‌های نرم‌افزار Adobe InDesign • ابزار بسیار مفید جهت طراحی و صفحه‌آرایی حرفه‌ای• افزایش قدرت ...

صفحه آرایی(قسمت چهارم)

صفحه آرایی(قسمت چهارم)

صفحه آرایی(قسمت چهارم)

صفحه آرایی(قسمت پنجم)

صفحه آرایی(قسمت پنجم)

صفحه آرایی(قسمت پنجم)

صفحه آرایی (قسمت ششم)

صفحه آرایی (قسمت ششم)

صفحه آرایی (قسمت ششم)

صفحه آرایی (قسمت هفتم)

صفحه آرایی (قسمت هفتم)

صفحه آرایی (قسمت هفتم)

قدم سوم: ایجاد و اعمال صفحه مستر در ایندیزاین صفحه مستر به طور پیش فرض، دو صفحه مقابل هم هستند که عناصری مانند ...