مدیریت و مشاور ارشد

منتشرشده در Team برچسب‌ها برای نظر دادن اولین باش!

مدیریت و مشاور ارشد

مؤسسه ضامن سلامتی توسط پژوهشگران حوزه سلامت و با مدیریت آقای محمد اسدی اداره می گردد. این مؤسسه دانش بنیان که از سال 1383 تأسیس شده است، عضو سازمان های بین المللی روش تحقیق و پژوهش می‌باشد.

ویراستار فارسی

منتشرشده در Team برچسب‌ها برای نظر دادن اولین باش!

دپارتمان ویراستار فارسی

فناوری اطلاعات

منتشرشده در Team برچسب‌ها برای نظر دادن اولین باش!

فناوری اطلاعات

دپارتمان فناوری اطلاعات ضامن سلامتی متخصص در زمینه های تولید نرم افزارهای تخصصی,تولید گجت های فناوری پیشرفته,ارائه سیستم های نرم افزاری تحت وب,ارائه مشاوره تخصصی تحقیق و توسعه فناوری می باشد.

 

 

 

 

دپارتمان ثبت و داوری مقالات

منتشرشده در Team برچسب‌ها برای نظر دادن اولین باش!

دپارتمان ثبت و داوری مقالات

ارسال مقاله برای مجلات مناسب داخلی و خارجی یکی از مراحل مهم و ضروری برای چاپ مقاله می باشد که دپارتمان ثبت مقالات با توجه به موضوع مقاله مجله مناسب را انتخاب نموده و پیگیری های لازمه را تا مرحله چاپ مقاله به عهده دارد.

انتخاب آزمون‌های آماری مناسب

منتشرشده در اخرین مقاله ها برچسب‌ها برای نظر دادن اولین باش!

انتخاب آزمون‌های آماری مناسب

 بعد از جمع‌آوری و توصیف داده‌‌ها، متناسب با هدف مطالعه و نوع متغیرهای موجود، به تحلیل، تفسیر و نتیجه‌گیری از اطلاعات پرداخته می‌شود. در بین انواع مطالعات تنها برخی از مطالعات مشاهده‌ایی توصیفی فاقد آمار تحلیلی می‌باشند و صرفا آمار توصیفی برای آنها انجام می‌شود. اما بقیه مطالعات بسته به نوع هدف و نوع فرضیه یا سئوال پژوهشی مطرح در آنها باید دارای آمار تحلیلی باشند. با توجه به نوع متغیر، حجم نمونه و نرمالیتی داده­ ها آزمون‌­های آماری به دو بخش پارامتری و ناپارامتری تقسیم می­ شوند.به طور کلی اگر متغیرها از نوع کیفی باشد، از روشهای ناپارامتریک و اگر از نوع کمی باشد و فرض شود توزیع آماری جامعه نرمال است، از روشهای پارامتریک و در غیراینصورت از روشهای ناپارامتریک استفاده می‌شود.

ادامه مطلب

 

نکاتی پیرامون حجم نمونه

منتشرشده در اخرین مقاله ها برچسب‌ها برای نظر دادن اولین باش!

نکاتی پیرامون حجم نمونه

- حجم نمونه قبل از انجام مطالعه تعیین می‌شود که اگر اختلافی بین دو گروه بود تعیین کنیم آیا اختلاف، اختلاف واقعی ست یا ناشی از شانس و تصادف؟!

ادامه مطلب

 

 

نکاتی پیرامون کارآزمایی بالینی

منتشرشده در اخرین مقاله ها برچسب‌ها برای نظر دادن اولین باش!

نکاتی پیرامون کارآزمایی بالینی

تحقیقات علمی را که کاراترین و ایمن ترین درمان را خاص انسان معرفی می‌کند، کارآزکایی بالینی می‌گویند.

ادامه مطلب

 

انواع طرح‌ها در کارآزمایی بالینی

منتشرشده در اخرین مقاله ها برچسب‌ها 14829 نظرها

انواع طرح‌ها در کارآزمایی بالینی

کارآزمایی بالینی یکی از بهترین روش های پژوهش در حوزه پزشکی و سلامتی است که با کنترل بسیاری از عوامل مداخله گر و مخدوش کننده تلاش می شود بهترین نتایج حاصل شود. این مطالعات عمدتا از نوع مداخله ای و به صورت دو گروه مورد و شاهدصورت میگیرند.

ادامه مطلب

 

نکاتی پیرامون فراتحلیل (Meta-Analysis)

منتشرشده در اخرین مقاله ها برچسب‌ها برای نظر دادن اولین باش!

نکاتی پیرامون فراتحلیل (Meta-Analysis)

ممکن است مطالعات کارآزمایی انجام شده روی گروه‌های مختلف، کشورهای مختلف نتایج یکسانی نداشته باشند. حال چگونه از همه مطالعات نتیجه‌گیری کنیم؟ در این شرایط متاآنالیز انجام می‌شود. این مطالعه در پنج مرحله صورت می‌گیرد:

ادامه مطلب

 

DOJA

منتشرشده در Blog برچسب‌ها برای نظر دادن اولین باش!

 DOJA

موسسه عضوسازمان جهانی مجلات متن باز است و از سیاست های آن تبعیت می نماید تا دانش سلامت، رایگان در دسترس قرار گیرد.


 

صفحه1 از4