ویراستاری مقالات

ویراستاری مقالات(قسمت اول)

ویراستاری مقالات(قسمت اول)

ویراستاری مقالات(قسمت اول)

نکاتی در مورد چکیده: چكيده، خلاصه جامعي از محتواي يك گزارش پژوهشي است كه همه مراحل و اجزاي اصلي پژوهش را در ...

ویراستاری مقالات(قسمت دوم)

ویراستاری مقالات(قسمت دوم)

ویراستاری مقالات(قسمت دوم)

ایرادهای توپوگرافی و املایی از نظر داوران و سردبیران غیرحرفه ای می باشد، بنابراین باید توجه زیادی به این ...

ویراستاری مقالات(قسمت سوم)

ویراستاری مقالات(قسمت سوم)

ویراستاری مقالات(قسمت سوم)

هدف یک مقاله علمی رساندن اطلاعات تکنیکی به خواننده است. بنابراین، مطالب باید به صورت دقیق و مستقیم توسط ...

ویراستاری مقالات(قسمت چهارم)

ویراستاری مقالات(قسمت چهارم)

ویراستاری مقالات(قسمت چهارم)

مخفف نویسی در مقالات نویسی مخفف نویسی به کوتاه کردن عبارت با استفاده از اولین حروف کلمات تشکیل دهنده ان اطلاق ...

ویراستاری مقالات(قسمت پنجم)

ویراستاری مقالات(قسمت پنجم)

ویراستاری مقالات(قسمت پنجم)

استفاده از فعل مفرد و جمع برای واحدهای اندازه گیری نگارش علمی اغلب شامل مقادیرو واحدهای اندازه گیری همچون ...

ویراستاری مقالات(قسمت ششم)

ویراستاری مقالات(قسمت ششم)

ویراستاری مقالات(قسمت ششم)

استفاده از کلمه Respectively استفاده از کلمه espectively در هنگام ارائه اطلاعات خاص به خواننده بسیار مفید است. ...

ویراستاری مقالات(قسمت هفتم)

ویراستاری مقالات(قسمت هفتم)

ویراستاری مقالات(قسمت هفتم)

شفاف سازی و پرهیز از ابهام ابهام در متن از جمله کاستی های جدی در بسیار از آثار است.برخی از نویسندگان غیر حرفه ...

ویراستاری مقالات(قسمت هشتم)

ویراستاری مقالات(قسمت هشتم)

ویراستاری مقالات(قسمت هشتم)

(Parallel structur) رعایت ساختار موزون در مقالات علمی, بسیار پیش می آید که اطلاعات در جملات در قالب سری یا لیست ...

ویراستاری مقالات(قسمت نهم)

ویراستاری مقالات(قسمت نهم)

ویراستاری مقالات(قسمت نهم)

ویراستاری مقالات (قسمت دهم)

ویراستاری مقالات (قسمت دهم)

ویراستاری مقالات (قسمت دهم)

ویراستاری مقالات (قسمت یازدهم)

ویراستاری مقالات (قسمت یازدهم)

ویراستاری مقالات (قسمت یازدهم)

ویراستاری مقالات (قسمت دوازدهم)

ویراستاری مقالات (قسمت دوازدهم)

ویراستاری مقالات (قسمت دوازدهم)

کاربرد اصطلاحات لاتین اصطلاحات لاتین به طور گسترده در متون علمی مورد استفاده قرار می گیرند. اگر چه این کلمات ...