حضور ضامن سلامتی در نخستین کنگره بین المللی تغذیه در مشهد

نخستین کنگره بین المللی "تغذیه از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینی" شهریور ماه امسال به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می گردد.


در این همایش تلاش می شود با گردهمایی تمامی متخصصان مرتبط با علوم تغذیه و سلامتی، آخرین دستاوردهای موجود در علم غذا به اشتراک گذاشته شود و با ارائه بحث های علمی در تحکیم ارتباط بین علوم پایه، تغذیه انسانی، سلامت و صنایع غذایی مؤثر واقع گردد.
لازم به ذکر است که این همایش برای اولین بار و با مشارکت و اطلاع سازمان جهانی یونسکو برگزار خواهد شد.