مرکز خدمات پژوهشی در علوم پزشکی

موسسه علمی - پژوهشی ضامن سلامتی (ثبت 23675 - ثبت شرکت ها) عضو سازمان بهداشت جهانی (برروی تصویر کلیک نمایید) و همکار بسیاری از دانشگاه های علوم پزشکی کشور در زمینه ارایه خدمات آموزشی و اجرایی در پژوهش در علوم پزشکی می باشد. خدمات موسسه را در لیست زیر مشاهده نموده و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر از طریق تلفن و ایمیل با ما تماس حاصل نمایید. اين مرکز به پژوهشگران حوزه سلامت درطراحي، اجرا، تجزيه و تحليل و نگارش گزارش، يعني همه مراحل يک پژوهش ياري ميرساند. این موسسه تاکنون دهها مقاله در پایگاه های معتبری مانند Pubmed و ISI منتشر کرده  و در اصلاح پروپوزال های پژوهشی و انجام آنالیز آماری پیشرفته متخصصین ویژه ای دارد. همچنین این موسسه خدمات ویژه ای با مجلات و نشریات علمی از قبیل ترجمه و ویراستاری، اختصاص DOI و خروجی XML، تحلیل و اجرای نمایه سازی، صفحه آرایی و طراحی ارایه می دهد.

اين مرکز با رعايت کامل اصول اخلاق درپژوهش فعاليت مينمايد و پيش ازشروع کار تعهدنامه دو طرفه اي را با متقاضيان به امضاميرساندکه در آن حفظ حقوق معنوي پژوهشگران مورد تاکيدقرار ميگيرد و همچنين در مقابل پژوهشگر طرف قرارداد متعهد ميشود که داده هاي ارسالي ،بنيادي بوده وتوسط خود او توليد شده است.