ارتقای رتبه علمی پژوهشی

ارتقای رتبه علمی، مهارتی حرفه ای در دنیای علمی امروز است که ابزارها و روش های متنوعی دارد (از سیستم هایی مانند Research Gate گرفته تا محاسبه نمایه‌‌(H . از ما بخواهید جایگاه شما را تعیین نموده و ارتقا بخشیم.

برای این کار ابتدا باید رزومه علمی خود را تهیه کنید و سپس نقاط قوت و ضعف آن را تعیین نموده و براساس آن استراتژی مناسب را اتخاذ کنید. شما باید در نرم افزارها و سامانه های برخط ویژه پژوهشگران عضو شوید و فعالیت های لازم در این سامانه ها را انجام دهید تا به توان لازم برای ارائه جایگاه علمی خود دست یابید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.