کارگاه های آموزشی روش تحقیق و نگارش علمی

برای برگزاری کارگاه هایی با عنوان های زیر به صورت گروهِی، خصوصی و از راه دور یا وبینار با ما تماس بگیرید. این کارگاه ها توسط مدرسان ورزیده و با سالها تجربه تحقیق و پژوهش برگزار می گردند. این کارگاه ها از کیفیت بالایی برخوردار بوده و نیاز های آموزشی مخاطبین خود را برطرف می نمایند. پس برای آگاهی از شرایط این کارگاه ها با ما تماس حاصل نمایید.

 

نام مدرس

نام کارگاه

ردیف

دکتر رضا اسدی

کارگاه آموزشى چگونه ایده پژوهشی بیآفرینیم؟

1

دکتر رضا اسدی

جستجوی علمی در پایگاه های پزشکی

2

دکتر رضا اسدی

نگارش پروپوزال

3

دکتر رضا اسدی

طراحی پرسشنامه

4

دکتر رضا اسدی

نرم افزار SPSS

5

دکتر رضا اسدی

نرم افزار SPSS (دوره پیشرفته)

6

دکتر رضا اسدی

نگارش آکادمیک به زبان انگلیسی

7

دکتر رضا اسدی

نگارش مقاله علمی

8

دکتر رضا اسدی

اصول نگارش پایان نامه

9

دکتر رضا اسدی

آموزش نرم افزار Endnote

10

دکتر رضا اسدی

کارگاه آموزشى متدولوژى تحقیقات کمى

11

دکتر رضا اسدی

کارگاه آموزشى متدولوژى تحقیقات کیفى

12

دکتر رضا اسدی

کارگاه آموزشى داورى مقالات (داورى همتایان)

13

دکتر رضا اسدی

کارگاه آموزشى داورى پروپوزالها

14

دکتر رضا اسدی

کارگاه آموزشى مدیریت و سردبیرى مجلات علمى پژوهشى

15

دکتر رضا اسدی

کارگاه آموزشى آمار و آزمونهاى آمارى

16

دکتر رضا اسدی

نگارش مقاله علمی

17

دکتر رضا اسدی

مطالعات مروری نظام مند و متا آنالیز

18

دکتر رضا اسدی

How to avoid Plagiarism

19

دکتر رضا اسدی

ثبت مقاله (Submission)

20

دکتر رضا اسدی

آشنایی با اخلاق در پژوهش

21

 

ورود به درگاه پرداخت کارگاه های خصوصی

 

ورود به درگاه پرداخت کارگاه های عمومی