051-38431199 : تلفن تماس

مطالب آموزشی

چگونگی اصلاح ساختار مقاله!
آموزش
نازنین مرتضوی

چگونگی اصلاح ساختار مقاله!

مقالات دانشگاهی از الگوی متعارفی شامل قالب و زبان پیروی می کنند. در واقع بیشتر مجلات دستورالعمل هایی را درباره نوع قلم، اندازه قلم، حاشیه،

ادامه مطلب »
Creative Commons
آموزش
نازنین مرتضوی

Creative Commons

چرا کسب مجوز کپی رایت و ارجاع برای محققان اهمیت دارد کپی رایت یک سند قانونی برای نویسندگان است که از اثر آنها در برابر

ادامه مطلب »
Scroll to top