آشنایی با مقالات منتشر شده توسط مجلات (بخش اول)

زمینه تحقیق نیاز به پشتکار دارد و اکثر محققان برای انجام تحقیقات و ثبت نتایج کارشان رنج شب بیداری های بسیاری را متحمل شده اند. در دنیای رقابتی دانشگاه ، انتظار می رود که شما در اوایل کار خود شروع به انتشار مقاله کنید و بسیاری از محققان نوپا با نگرانی فزاینده ای در مورد نحوه انتشار مقالات در مجلات روبرو هستند. اگرچه تکمیل تحقیقات اولیه گاهی اوقات سالها به طول می انجامد، اما این بدان معنا نیست که شما تا زمان تکمیل تحقیقات خود نمی توانید هیچ اثری منتشر کنید.

انواع مختلفی از ادبیات علمی وجود دارد که برخی از آنها نیاز به تحقیقات جدید (تحقیقات دست اول) دارند و برخی دیگر بر اساس آثار منتشر شده قبلی هستند. مهم این است که در مورد انواع مختلف مقالاتی که می توانید در مجلات منتشر کنید، ایده روشنی داشته باشید. این به شما کمک می کند روش های مختلف انتشار آثارتان را درک کرده و مشخص کنید که چه نوع مقاله ای برای حوزه مطالعاتی شما مناسب تر است.

انواع مختلفی از مقالات در حوزه های علمی متفاوت وجود دارند. به عنوان مثال، آزمایش بالینی فقط در حوزه پزشکی امکان پذیر است، در حالی که مطالعات تجربی بیشتر در زمینه علوم اجتماعی رایج هستند. لازم به یادآوری است که همه مجلات همه نوع مقالاتی را منتشر نمی کنند. بنابراین، اکثر ناشران مجلات دستورالعمل های دقیق و مشخصی برای نگارش مقالات مختلفی که منتشر می کنند به نویسندگان بالقوه ارائه می دهند. مشخصات مربوط به انواع مقالات منتشر شده را می توان در بخش راهنمای نویسندگان در وب سایت مجله یافت. اگر مجله خاصی مد نظر دارید ، باید حتما بررسی کنید که نوع مقاله ای که قصد نوشتن آن را دارید منتشر می کند یا خیر.

برخی  انواع مقالات علمی عبارتند از:

  1. مقالات پژوهشی اصیل ( Original research) : اینها مطالعات مفصلی هستند که تحقیقات دست اول را گزارش می دهند. این مقاله ها شامل فرضیه ، مرور پیشینه تحقیق، روش ها و مواد ، نتایج ، تفسیر یافته ها و بحث در مورد کابردهای احتمالی تحقیق هستند. مقالات پژوهشی اصیل طولانی هستند، با محدودیت تعداد کلمات از 3000 تا 6000 که حتی می تواند تا 12000 کلمه برای برخی از مجلات افزایش یابد. این نوع از مقالات به سرمایه گذاری زمانی قابل توجهی نیاز دارند.
  2. مقالات مروری ( Review article) : مقالات مروری تجزیه و تحلیل انتقادی و سازنده ای از ادبیات منتشر شده موجود را در یک زمینه تحقیقاتی خاص از طریق خلاصه سازی ، تجزیه و تحلیل و مقایسه ارائه می دهند. این مقالات گاهی به شکاف ها در مطالعات قبلی اشاره می کنند یا مشکلات خاصی را مشخص کرده و توصیه هایی را برای تحقیقات آینده ارائه می دهند. این نوع مقالات جزو تحقیقات ثانویه در نظر گرفته می شوند چرا که عموماً ارائه دهنده اطلاعات و نتایج جدیدی از کار تجربی نویسنده نیستند. به طور کلی مقالات مروری بسته به مجله و حوزه انتشار به سه نوع تقسیم می شوند: مرور پیشینه ادبیات ، مرور نظام مند و متاآنالیز. طول مقاله های مروری می تواند متفاوت باشد. برای مقالات مرور روایتی( narrative reviews ) یا مرور پیشینه ادبیات ( literature reviews) طول مقاله می تواند بین 8000 تا 40،0006 کلمه متغیر باشد در حالی که مقالات مروری نظام مند( systematic reviews) معمولاً کمتر از 10،000 کلمه هستند.  با این حال ، برخی از مجلات مقالات مروری کوتاه تری  درحدود 3000-5000 کلمه  منتشر می کنند.
آشنایی با مقالات منتشر شده توسط مجلات (بخش اول)

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top