اهمیت ویراستاری و نمونه خوانی قبل از ارائه مقاله

دریافت بازخورد منفی در مورد مقاله شما می تواند ناامید کننده باشد. با این وجود، ناظر شما در این مورد حق دارد که خطاهای دستوری به نوشته شما آسیب می رساند. بنابراین، شما نیاز دارید مهارت های ویراستاری و نمونه خوانی خود را بهبود دهید. اگر این کار را نکنید، این خطاها می توانند تاثیر منفی جدی بر اثر شما داشته باشند.

ویراستاری و نمونه خوانی ضروری است

ویراستاری و نمونه خوانی بخش هایی ضروری برای پروسه نوشتار هستند. آنها به اثربخشی سبک نگارش شما و بیان روشن ایده هایتان کمک می کنند. دانشجویان و نویسندگان اغلب فکر می کنند که این دو یکی هستند اما میان آنها تفاوت های آشکاری وجود دارند. ویراستاری شامل بازخوانی پیش نویس برای کنترل مسائل مهم تر از جمبه سازماندهی، ساختار بندی و محتوا می شود ولی زمانی که نمونه خوانی می کنید بر یافتن و تصحیح خطاها در نوشتار، قواعد دستوری و زبان تمرکز دارید. برای شروع، می توانید پیشنهادات ناظر را بررسی کنید. این کار به تشخیص اینکه برای شروع باید به دنبال چه چیزی باشید کمک می کند.

اهمیت ویراستاری و نمونه خوانی قبل از ارائه مقاله
اهمیت ویراستاری و نمونه خوانی قبل از ارائه مقاله

پروسه ویرایش

ویرایش وظیفه بزرگی است اما مهارتی است که باید آن را یاد بگیرید. جنبه های زیادی برای توسعه این مهارت ها وجود دارد اما در زیر نکات خوبی برای شروع پیشنهاد شده است.

 • سازماندهی
 • یک مقدمه و نتیجه گیری صریح و مشخص مورد نیاز است.
 • پاراگراف بندی
 • باید محتوا از بندی به بندی دیگر به صورتی صریح منتقل شده باشد.
 • هر بندی نیاز به یک جمله اصلی دارد که ایده مهم و مرکزی را معرفی نماید.
 • ایده اصلی
 • یک بیانیه پایان نامه (thesis statement) متمرکز و مشخص مورد نیاز است.
 • ایده اصلی باید با شواهد روشن مورد حمایت قرار گیرد.   
 • وضوح
 • ارائه تعاریف و شواهد در صورت نیاز می تواند به روشن کردن دست نوشته و ایده هایتان کمک نماید.
 • تکرار کلمات، ساختار جمله و استفاده صحیح از اصطلاحات فنی را بررسی کنید.       

پروسه نمونه خوانی

بعد از ویرایش مقاله تان، با تمرکز بیشتر و دقیق تر آن را نمونه خوانی کنید. این کار به شما کمک می کند خطاها را پیدا کرده و باربینی های لازم را برای بهبود دست نوشته انجام دهید. نمونه خوانی نیز همانند ویراستاری نیازمند یک روش نظام مند است.

 • وقت بگذارید
 • اگر فکر می کنید با یک بار خواندن می توانید همه اشتباهات را پیدا کنید اشتباه می کنید.
 • خواندن دست نوشته با صدای بلند می تواند به کندتر کردن روند خوانش و در نتیجه افزایش تمرکز شما کمک نماید.
 • دست نوشته را به چند بخش تقسیم کنید
 • با این کار تمرکز افزایش یافته و احساس طاقت فرسای برخورد با کل دست نوشته در یک بار خواندن را کاهش می دهد.
 • خطاهای رایج را مشخص کنید
 • این کار به شما در انجام وظایف نگارش در حال و آینده کمک می کند. هر چه با اشتباهات خود آشناتر شوید در آینده راحت تر می توانید از تکرار آنها اجتناب نمایید.

حوزه های دیگری که باید بر آن تمرکز کنید

همان طور که پیشتر هم گفته شد، ویراستاری و نمونه خوانی به شما کمک کند کلا یک نویسنده بهتر شوید. این امر همچنین به شما در استفاده از زبان و سبک نگارش کمک می کند. برای نمونه، در یک پایان نامه باید مطمئن شوید که از یک لحن رسمی استفاده کرده اید. بهتر است از افعال مجهول و عبارت هایی مثل “من احساس می کنم”، “به نظر من” اجتناب کنید.

حوزه دیگری که در یک دست نوشته عموما نادیده گرفته می شود استفاده از جداول و شکل ها برای ارائه یافته های تحقیق می باشد. این حوزه مخصوصا برای نوشته های علمی اهمیت ویژه ای دارد چرا که تصاویر و جداول شانس تفسیر و مشاهده داده ها به صورت دیداری را به خواننده ها می دهد.

جداول

از جداول برای درک داده ها بدون ارجاع به متن توسط خواننده ها استفاده می کنند. شما باید مطمئن شوید که در جداول موارد زیر را گنجانده باشید:

 • یک عنوان مشخص
 • سربرگ های صریح برای ستون های جداول
 • بدنه تعریف شده از داده ها
 • ارائه کلید/ راهنما،  پاورقی و ارجاع در صورت نیاز

شکل ها

شکل ها به شکل بصری داده ها را ارائه می دهند که عبارتند از: تصویر، نمودارها، چارت ها و غیره که به خواننده شانس دریافت اطلاعات به صورت بصری را که ممکن است در متن خیلی مشخص و صریح نباشند می دهند. شکل ها نیز همانند جداول باید داده هایی را که منتقل می کنند صریحا شناسایی کنند.

 • برای معرفی موضوع نیاز به عناوین است.
 • شکل ها یابد برای شناسایی و ارجاع راحت تر شماره گذاری شوند.
 • از تصاویری استفاده کنید که مشخص بوده و به راحتی قابل دیدن باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات ضامن سلامتی، با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اهمیت ویراستاری و نمونه خوانی قبل از ارائه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top