اگر مقاله ای در زمینه تحقیق شما وجود نداشته باشد چه باید کرد؟

اگر درحالیکه سعی دارید بخش مرورادبیات یا پیشینه تحقیق مقاله تان را بنویسید متوجه شوید که تقریباً هیچ مقاله ای که مربوط به کار شما باشد منتشر نشده باشد، چه باید کرد؟

اگر فکر می کنید که پیشینه تحقیق باید شامل تعداد زیادی منبع باشد ، در این صورت دچار مشکل خواهید شد. در هر صورت این موضوع به تعداد منابع مربوط نمی شود، بلکه به منعکس کردن وضعیت حقیقی حوزه مورد نظر مربوط است.

اگر مقالات زیادی برای نوشتن وجود ندارد، این خود یک مشاهده ارزشمند در مورد تحقیقات  حوزه مورد  شما محسوب می شود. با فرض اینکه دلایل خوبی برای اهمیت مسئله تحقیق دارید ، فقدان پیشینه تحقیق می تواند پژوهش شما را توجیه کند.

همچنین ، اگر تحقیق و پژوهش زیادی در حوزه کار شما انجام نشده است، تحقیق شما می تواند مشارکت بزرگی در حوزه مورد نظرباشد، زیرا اساسی ترین سوالات این حوزه هنوز پاسخ داده نشده اند.

بنابراین اگر مقالات زیادی برای بررسی وجود نداشته باشد ، این لزوماً یک مشکل به حساب نمی آید ، به شرط آنکه دلایل خوبی داشته باشید برای اینکه که چرا تحقیق شما باید برای سایر دانشگاهیان جذاب باشد.

به ذکر جزئیات موجود بپردازید

یکی از مزایای تعداد کم منابع این است که تحقیق شما می تواند اندکی  فراگیرتر باشد و شما می توانید جزئیات بیشتری در مورد هر مقاله ارائه دهید. درحالیکه وقتی هزاران مقاله وجود داشته باشد و شما مجبور باشید بسیار گزینشی تر عمل کنید، این امر امکان پذیر نیست.

از آنجا که مقاله های کمتری برای انتخاب دارید، ممکن است در نهایت مجبور باشید به منابع با کیفیت پایین تر استناد کنید. اگر چنین است، بد نیست به محدودیت های موجود در تحقیقات اشاره کرده و از آنها به عنوان توجیهی برای کارهای تحقیقاتی بیشتر استفاده کنید.

اطلاعات قسمت “Cited by”  را بررسی کنید

اگر چند مقاله مرتبط دارید، بررسی کنید که چه افراد دیگری به آنها استناد کرده اند. شاید هیچ چیز مفیدی پیدا نکنید، اما ممکن است مقالات مرتبط جدیدتری پیدا کنید که از طریق جستجوی کلمات کلیدی پیدا نشده باشند.

همچنین می توانید نویسندگان مقاله هایی را که در اختیار دارید  جستجو کنید تا ببینید چه مقاله های دیگری منتشر کرده اند.

جستجو را گسترده ترکنید

آیا می توانید تحقیق خود را با یک پرسش یا مساله گسترده تر مرتبط کنید؟ آیا این کار می تواند کمک کننده باشد؟ اگر تعداد کمی مقاله در اختیار دارید، دقت کنید که بخش مقدمه چطور در آنها تنظیم شده است.

اگر واقعاً هیچ مقاله ای برای بررسی وجود نداشته باشد…

اینکه یک پروژه تحقیقاتی با هیچ چیز موجود مرتبط نباشد غیر معمول است.  بیشتر تحقیقات بر پایه دانش موجود صورت می گیرند ، نه در خلأ مطلق.

اما اگر به هر طریق ایده ای کاملاً نو به ذهن شما رسید، باید به این فکر کنید که چه کسانی ممکن است به آن علاقه مند باشند. توجه داشته باشید که ارزش کار شما توسط دیگر دانشگاهیان قضاوت می شود، چه در قالب دفاع از پایان نامه و چه در قالب داوری همتا، بنابراین باید راهی برای مرتبط کردن آن ایده با مسائل  مورد توجه سایر دانشگاهیان پیدا کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات ضامن سلامتی، با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

اگر مقاله ای در زمینه تحقیق شما وجود نداشته باشد چه باید کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top