داوری همتا: مرحله ای تعیین کننده در انتشار مقاله

پاسخ دادن به پیشنهادات داوری همتا یکی از مهمترین گام ها در ماجراجویی نشر مقاله است که می تواند دلهره آور نیز باشد. نگران بودن در مورد این مرحله امری کاملا طبیعی است زیرا این اتفاق اولین تعامل میان محققان و متخصصانی است که حتی اگر مسئول قضاوت نهایی نباشند اما در حفظ کیفیت مجله تلاش می نمایند.

داوری همتا: مرحله ای تعیین کننده در انتشار مقاله
داوری همتا: مرحله ای تعیین کننده در انتشار مقاله

10  پیشنهاد طلایی برای پاسخ به داوری همتا

1. با دور اول داوری همانند دور نهایی برخورد کنید.

2. داور را با بحث های خود متقاعد کنید که نیازی به داوری دوم ندارید.

3. بر روی انتقادات به صورت سازنده کار کنید.

4. داوری همتا تقریبا همانند به فرصت دوم بوده و باید از آن استفاده کرد. همچنین داوری به شما فرصت بهبود دست نوشته تان را می دهد.

5. مهربان و همدل باشید. خود را به جای داور قرار دهید و سعی کنید دیدگاه های آنان را درک کنید.

6. از لحنی مناسب استفاده کنید که به نظر نیاید رنجیده اید و یا سبب رنجش داور شوید.

7. بررسی پیشنهادات داور می تواند استرس زا و دلهره آور باشد. به یاد داشته باشید که همواره خونسرد باشید و به درستی به پیشنهادات پاسخ دهید.

8. پاسخ های خود را بر اساس تغییراتی که داور از شما انتظار انجام آنها را دارد ارائه دهید.

9. هیچ یک از پیشنهادات داور را بدون پاسخ نگذارید چون سبب می شود به دور دوم داوری کشیده شوید و در انتها تنها سبب اذیت داور می شود.

10. در بهره بردن از نظرات و پیشنهادات دیگر دانشگاهیان، استاد راهنما و دوستانتان تردید نکنید.

از بازخوردها و انتقادهای سازنده به نفع خود بهره ببرید

شاید اگر از شما خواسته شود که در مقاله ای که قویا به آن اعتقاد دارید تغییری ایجاد شود، احساس کنید که نیاز دارید از مقاله خود دفاع کنید. اگر چه پیشنهاد نمی شود که مخالفت خود را آشکارا نشان دهید، اما اگر متقاعد شده اید و دلایلی قوی و منطقی برای حمایت از اثر خود دارید همیشه می توانید آن را ارائه دهید. اما توجه کنید که این کار را با وضوح و دقت کامل انجام دهید. با این وجود، در مورد انتقاد داور عمیقا فکر کنید و ببینید می توانید جایگزینی ارائه دهید که بیشتر هم جهت با دیدگاه داور باشد.

ضامن سلامتی با بیش از 16 سال سابقه همکاری و خدمت به محققان و پژوهشگران، دائما در تلاش است تا برای توسعه و ارائه راه حل های آموزشی به محققان از متخصصان استفاده نماید.

داوری همتا: مرحله ای تعیین کننده در انتشار مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top