راهنمای محققان جوان برای نگارش کیس ریپورت های بالینی (بخش آخر)

یک کیس ریپورت چگونه تنظیم می شود؟

مجلات مختلف ممکن است فرمت های نسبتا متفاوتی برای کیس ریپورت ها داشته باشند. توصیه می شود چند مجله  در این زمینه را انتخاب کرده و برخی از مقالات کیس ریپورت  آنها را بخوانید تا تصور کلی از ساختار و قالب نگارشی آن مجله بدست آورید.

با این حال، به طور کلی، همه گزارشات موردی شامل اجزای زیر هستند: چکیده ، مقدمه ، مورد و بحث. برخی از مجلات نیز ممکن است از شما بخواهند که در کیس ریپورت خود بخشی تحت عنوان مرور ادبیات هم داشته باشید.

چکیده: چکیده باید کیس مورد نظر، مشکل مورد بحث و پیام مربوطه را به شکل خلاصه بیان کند. چکیده کیس ریپورت ها معمولاً بسیار کوتاه بوده و از 150 کلمه تجاوز نمی کنند.

مقدمه: مقدمه در واقع خلاصه ای است از مشکلی که مقاله به آن می پردازد و در صورت لزوم نقل قول هایی از ادبیات مربوطه در آن حوزه ارائه می دهد. مقدمه به طور کلی با یک جمله درتوصیف  بیمار و شرایطی  که از آن رنج می برد به پایان می رسد.

  • توصیف بیمار
  • تاریخچه مورد
  • نتایج آزمایشات فیزیکی
  • نتایج آزمایشات آسیب شناسی و سایر بررسی ها
  • طرح درمان
  • نتایج مورد انتظار از طرح درمان
  • نتایج حقیقی بدست آمده

مورد (کیس): این بخش جزئیات  کیس یا مورد را به ترتیب زیر ارائه می دهد:

نویسنده باید اطمینان حاصل کند که همه جزئیات مرتبط گنجانده شده و موارد غیر ضروری حذف شده است.

بحث: این مهمترین بخش یک کیس ریپورت است. بخشی که مجله را متقاعد می کند که این مقاله ارزش انتشار دارد. این بخش باید با بسط آنچه در مقدمه گفته شد آغاز شود، این قسمت بردلایل ارزشمندی مورد بحث و مشکلی که به آن پرداخته تمرکز دارد.

سپس  خلاصه ای از ادبیات موجود درحوزه بیماری ارائه می شود  (اگر مجله بخش جداگانه ای برای مرور ادبیات مشخص کرده باشد، باید قبل از بحث اضافه گردد). در این بخش، نظریه ها و یافته های تحقیقاتی موجود در مورد مساله اصلی وضعیت بیمار شرح داده می شوند. این بررسی باید نهایتا به چالش اصلی در کیس مطرح شده محدود شود.

سرانجام، کیس ریپورت باید به ادبیات موجود اضافه کند و پیام مورد نظر مورد را منتقل کند. نویسنده باید توضیح دهد که آیا این مورد با باورهای کنونی در مورد مشکل یا بیماری مطابقت دارد یا تضاد و اینکه طرح این کیس خاص چگونه باعث ارتقاء کارهای بالینی در آینده خواهد شد.

نتیجه گیری: کیس ریپورت، بسته به قالب خاص مجله، با نتیجه گیری یا خلاصه نکات به پایان می رسد. این بخش باید به طور خلاصه نکات کلیدی پوشش داده شده در کیس ریپورت را به خوانندگان ارائه دهد. در اینجا ، نویسنده می تواند پیشنهادات و توصیه هایی را به پزشکان، مدرسان یا محققان ارائه دهد. برخی از مجلات بخش جداگانه ای برای نتیجه گیری ندارند و نتیجه گیری می تواند پاراگراف پایانی بحث در کیس ریپورت باشد.

یک مطالعه موردی را کجا منتشر کنیم؟

انتشار کیس ریپورت آسان نیست، زیرا برخی از مجلات تمایلی به انتشار آنها ندارند. با این حال، چندین مجله آنلاین جدید وجود دارد که به انتشار مطالعات موردی اختصاص داده شده اند. مجلات زیر نمونه هایی از مجلاتی هستند که مختص انتشار کیس ریپورت هستند:

پزشکان در سراسر جهان می توانند تجربیات خود در زمینه رسیدگی به موارد چالش برانگیز را به شکل مطالعات موردی  به اشتراک بگذارند. این مقالات می توانند منابع ارزشمند اطلاعات برای پزشکان بالینی در مواجهه با شرایط چالش برانگیز بیمارانی باشند که به آنها مراجعه می کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات ضامن سلامتی، با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

راهنمای محققان جوان برای نگارش کیس ریپورت های بالینی (بخش آخر)

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top