ساختار مقاله: چگونه مهمترین ایده های خود را از طریق مقاله منتقل کنیم (بخش آخر)

بحث (یافته های مقاله شما به چه معناست ؟)

یک بحث خوب، نتایج را با معانی گسترده‌تر آن‌ها و ‌زمینه کلی ارائه‌ شده در مقدمه پیوند می دهد تا تأثیر مقاله به حداکثر برسد. بنابراین، به یاد داشته باشید که بین بخش بحث و مقدمه مقاله رفت و برگشت  داشته باشید.

باید ها و نباید ها

• با بیان اینکه آیا فرضیه شما تایید شده است، شروع کنید.

• نتایج را تفسیر کنید: معنای نتایج بدست آمده در مقاله چیست؟

• یافته های مطالعه خود را با یافته های مطالعات قبلی مقایسه کنید، برای مثال، توضیح دهید که چگونه نتایج شما نتایج مطالعات قبلی را تایید می کند یا با آنها متفاوت و متضاد است.

• توضیح دهید که تحقیق شما چگونه حوزه دانش مربوطه را بسط و گسترش می دهد.

• به یاد داشته باشید که برای نتایج خود توضیحات احتمالی دیگری هم ارایه دهید.

• به محدودیت های مطالعه اشاره کنید.

• نتایج را دوبار تکرار نکنید.

• از ارائه نتیجه گیری هایی که توسط داده های تحقیق پشتیبانی نمی شود، خودداری کنید.

نتیجه گیری (از این مطالعه چه آموخته اید؟)

در این بخش، نتایج اصلی تحقیق را در چارچوب یک مسئله فرمول بندی شده بیان کنید. وقتی خوانندگان به این بخش از مقاله رسیدند، باید قادر باشند آنچه را که انجام دادید و نتایج تحقیق شما را درک کنند. خوانندگان باید بتوانند بفهمند که چگونه و چرا به این نتایج مشخص رسیده اید.

باید ها و نباید ها

• آنچه از مطالعه آموخته اید را توضیح دهید.

• اطمینان حاصل کنید که نتیجه گیری مستقیماً با سؤال تحقیق شما و هدف تحقیق مرتبط است.

• تحقیق خود را از لحاظ جنبه های کاربردی آن توضیح دهید.

• برای پیشبرد دانشی که از طریق مطالعه شما به دست آمده، تحقیقات خاصی را در آینده پیشنهاد دهید یا به سؤالاتی که مطالعه شما به آنها توجه نکرده پاسخ دهید.

• درباره اهمیت نتایج مطالعه اغراق نکنید یا نتایج را بیش از اندازه تعمیم ندهید، یعنی یافته های مطالعه نباید منجر به ارایه پیشنهاداتی شوند که با داده های تحقیق همخوانی ندارند.

• به خلاصه سازی نتایج اکتفا نکنید.

نوشتن برای گروه های مختلف خوانندگان

• یک نویسنده خوب از انتظاراتی که خوانندگان مختلف ممکن است از مقاله داشته باشند آگاه است و می تواند مقاله را مطابق انتظارات و پیشینه خوانندگان ساختار بندی کند. حتی یک خواننده عام با دانش اندک یا بی اطلاع از این زمینه باید بتواند آنچه انجام داده اید و هدف از انجام آن را درک کند.

اجتناب از اصطلاحات تخصصی: تعریف شفاف و دقیقی از اصطلاحات کلیدی و تخصصی ارائه دهید، به خصوص آنهایی که در معنای متعارف خود استفاده نمی شوند یا تعداد کمی از خوانندگان با آنها آشنایی دارند.

• اگر تنها متخصصان یک رشته خاص قادر به درک مقاله شما باشند، تحقیق شما توسط طیف وسیعی از مخاطبان خوانده نمی شود. خوانندگان را به مسئله یا نظریه ای که مطالعه می کنید هدایت کنید و تصور نکنید که خوانندگان همه چیز را در مورد موضوع مطالعه شما می دانند.

برای اینکه نویسنده ای تاثیر گذاری باشید، هنگام نوشتن مقاله ، خواننده را در ذهن داشته باشید. یک مقاله با ساختار مناسب به شما کمک می‌کند تا جریان ایده‌های خود را تقویت کنید و به خوانندگان می‌گوید که از بخش‌های مختلف مقاله چه انتظاراتی داشته باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات ضامن سلامتی، با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

ساختار مقاله: چگونه مهمترین ایده های خود را از طریق مقاله منتقل کنیم (بخش آخر)

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top