ساختار مقاله: چگونه مهمترین ایده های خود را از طریق مقاله منتقل کنیم (بخش اول)

فلسفه یک مقاله خوب

نکته مهمی که هنگام نوشتن مقاله پژوهشی باید به خاطر بسپارید این است که خوانندگان نه تنها مقاله را می خوانند بلکه آن را تفسیر می کنند. خوانندگان مختلف بسته به انتظاراتشان یا نشانه هایی که در ساختار مقاله پیدا می کنند، معانی متفاوتی از مقاله شما استخراج می کنند. این ما را به مفهومی هدایت می کند که پایه و اساس شیوه  نگارش خوب است.

ساختار مقاله: عناصر ضروری

یک قیاس مناسب برای ساختار اکثر مقالات تحقیقاتی می تواند ساعت شنی باشد. مقاله شما با عبارات و جملات کلی شروع می‌شود، کم کم جزئیات ارایه  می‌شوند، و با ملاحظات کلی خاتمه می‌یابد. در این بخش به اجزای اساسی یک مقاله و کارکردهای اساسی این اجزا و محتوای هر بخش می پردازیم.

مقدمه (چه چیزی را مطالعه می کنیم و چرا؟)

در این بخش زمینه مطالعه و سوال تحقیق مطرح می شود. به یاد داشته باشید که ممکن است خوانندگان فوراً اهمیت مطالعه شما را درک نکنند. بنابراین، از زبان عمومی و منطقی استفاده کنید تا خوانندگان خود را به سمت مساله تحقیق  و هدف اصلی مطالعه سوق دهید.

باید ها و نباید ها

 • دلیل انجام مطالعه را شرح دهید.
 • توضیح دهید که چگونه تحقیق شما به رشته مربوطه کمک کرده یا باعث ارتقا دانش در آن حوزه می شود.
 • سوال تحقیق را به وضوح بیان کنید.
 • چارچوب نظری که مطالعه بر آن استوار است را توضیح دهید.
 • پیشینه تحقیق یا مسئله ای که تحقیق شما در پی درک یا حل آن است را با استناد به مطالعات موجود (برای حمایت از استدلال های خود) ارائه دهید.
 • وضعیت فعلی دانش در مورد موضوع مورد بحث را  با ذکر مطالعات مرتبط خلاصه وار شرح دهید.
 • تمامی مطالعاتی که تاکنون در مورد این موضوع منتشر شده اند را مرور و بررسی نکنید.

روش ها (چه کاری انجام داده اید؟)

این بخش خاص ترین بخش تحقیق شما است. معیار اولیه برای انجام تحقیق خوب این است که قابلیت تکرار داشته باشد، به این معنی که محقق دیگری باید بتواند نتایج تحقیق تان را با پیروی از روش‌های ارائه شده در مقاله شما بازتولید کند.

باید ها و نباید ها

 • جزئیات کامل تمامی روش ها، تکنیک ها و ابزار را ارائه دهید.
 • عکس یا نمودار از طرح آزمایشی داشته باشید.
 • پرسشنامه، نظرسنجی یا سایر ابزارهای جمع آوری داده ها را تشریح کنید.
 • به مطالعاتی استناد کنید که اعتبار و پایایی روش ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل را تایید می کنند.
 • چیدمان یا محیط آزمایشگاه را شرح دهید.
 • روش های تجزیه و تحلیل و چرایی انتخاب آنها را توضیح دهید.
 • جزییات مهم را صرفاً برای جلوگیری از طولانی شدن بخش ابزار و روش ها حذف نکنید.

نتایج (چه چیزی پیدا کردید؟)

جزئیات داده ها و نتایج خود را در این بخش قرار ارائه کنید. مهم ترین یافته ها را در متن برجسته کنید و سپس به سراغ یافته های پیرامونی بروید. خوانندگان باید بتوانند نتایج شما را بدون صرف زمان زیاد برای خوانش این بخش درک کنند.

باید ها و نباید ها

 • از جداول و اشکال به طور موثر برای ارائه نتایج به روشی که در یک نگاه قابل درک باشد استفاده کنید.
 • داده های واقعی را توصیف کنید و از ارائه کلیات نامفهوم بپرهیزید.
 • یافته های اصلی را در متن مقاله ذکر کنید.
 • هر گونه نتیجه غیرمنتظره یا غافلگیر کننده را در متن مقاله برجسته کنید.
 • نتایج  را توضیح دهید به جای اینکه صرفا به ارائه داده های آماری بپردازید، (به عنوان مثال بیان کنید که X  به طور قابل توجهی همراه با Y افزایش می یابد، به جای اینکه بگویید X و Y همبستگی مثبت 0.73 داشتند ).
 • اگر نتایج مطالعه خود را به صورت شکل ها و جداول نشان داده اید، جزییات این نتایج را در متن مقاله ارائه نکنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات ضامن سلامتی، با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

ساختار مقاله: چگونه مهمترین ایده های خود را از طریق مقاله منتقل کنیم (بخش اول)

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top