سوالات بد و خوب تحقیق

شما کمک هزینه تحقیق در زمینه کاری خود دریافت کرده اید یا در دانشکده مورد نظر خود پذیرفته شده اید و حالا باید پروپوزالی برای کاری که می خواهد انجام دهید بنویسید. شما موضوعتان را می دانید، مقداری مطالعه داشته اید و یک مکان خوب و ساکت در اختیار دارید، حال این سوال که پیش می آید:

سوال تحقیق چیست؟

سوال تحقیق نقطه تمرکز و در واقع همان دلیل کار شما خواهد بود. این جمله در بر دارنده محرکهایی است که شما را به سوی این مطالعه خاص سوق داده است؛ همان چیزی که زمینه کاری شما باید  پاسخی برای آن داشته باشد اما این پاسخ هنوز داده نشده است. این سوال چه به دنبال توضیح یک پدیده، مقایسه چیزها یا نحوه تاثیرگذاری چیزی بر چیز دیگر باشد، همیشه یک هدف دارد: این سوال تحقیق را هدایت می کند و تحقیق بر اساس نحوه برخورد با این سوال قضاوت خواهد شد.

Business analysis planing and solution objective strategy concept

بنابراین، چه چیز خوب یا بد بودن سوال تحقیق را تعیین می کند؟ در این مقاله نمونه هایی از سوالات تحقیق خوب و بد را بررسی کرده و از آنها برای توضیح مشخصه های رایج در هر دو نوع تحقیق استفاده می کنیم، به گونه ای که بتوانید سوال تحقیق خود را ارزیابی نموده و آن را به گونه ای بهبود دهید که متناسب با نیازهای شما باشد.

آیا سوالات تحقیق در میان رشته های علوم انسانی ، علوم اجتماعی و علوم تجربی و پایه متفاوت است؟

“هنر و علم پرسیدن سوالات منبع همه دانش ها است”- توماس برگر

اجازه دهید کمی توضیح دهیم. در حالیکه در هر کار تحقیقاتی صرفنظر از موضوع آن مسائل ثابتی وجود دارد، با این حال شما از استانداردهای متفاوتی در علوم انسانی و اجتماعی در مقایسه با علوم تجربی مانند شیمی استفاده خواهید کرد. مورد اول به ذهنیت و دیدگاه محقق بستگی دارد، در حالی که مورد دوم به پاسخ هایی نیاز دارد که قابل تکرار و آزمایش تجربی باشند.

برای نمونه اگر در مورد  فاکتورهای موثر بر نوشته های چارلز دیکنز تحقیق می کنید، باید موضع و مشاهدات خود را قبل از اینکه برای آنها شواهد معقول ارائه کنید برای خواننده توضیح دهید. اگر تحقیق شما در این مورد است که چگونه می توان رسانایی مواد را در دمای اتاق افزایش داد، خواننده نه تنها نیاز دارد شما را شناخته و باور داشته باشد بلکه باید قادر باشد اثر شما را شبیه سازی  و تکرار کند تا مطمئن شود که شما درست می گویید.

با در ذهن داشتن این نکات و دانستن اینکه چه عواملی بر خوب یا بد بودن سوال تحقیق تاثیر می گذارند، بیایید اول چیزهای ناخوشایند را از سر راه برداریم.

چگونه از یک سوال بد اجتناب کنیم

“اگر سوال درست پرسیده شود پاسخ خودش آشکار می گردد”  اپرا وینفری

اگر یافتن سوال تحقیق کار ساده ای می بود، انجام آن به مراتب ساده تر بود. با این وجود، اگر دست یابی به سوالات تحقیق زیادی آسان باشد نمی تواند اطلاعات مفیدی بدست دهد (زیرا زیادی ساده، کم محتوا و کلی هستند)، همین طور اگر به کلی غیر قابل دسترسی باشند (زیرا پاسخ ممکنی ندارند ، یا پاسخ های بسیار پر هزینه ای دارند و یا حوزه وسیعی را در بر می گیرند).

برای اینکه یک سوال تحقیق استانداردهای علمی را داشته باشد، پاسخش نمی تواند تنها یک نظر باشد (حتی اگر آن نظر شناخته شده یا به لحاظ عقلی منطقی به نظر برسد) و  نمی تواند صرفا توضیح اطلاعات شناخته شده باشد. خلاصه کردن آنچه که در حال حاضر وجود دارد ارزش تحقیق  ندارد. تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که در حال حاضر موجود است تنها زمانی ارزشمند خواهد بود که اطلاعات کافی برای یک تجزیه و تحلیل مفید موجود وجود داشته باشد. اگر پاسخ به سوال تحقیق علمی نتایجی را ارائه دهد که قابل آزمایش ، ارزیابی یا تکرار نباشند باز هم سوال بدی محسوب می شود.

سوالات بد و خوب تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top