چرا در بحث داوری همتا رعایت تنوع جغرافیایی ضرورت دارد؟ (بخش آخر)

4. گسترش اجتماع داوران می تواند به کاهش تبعیض جغرافیایی یا  تضاد منافع در بحث داوری همتا کمک کند

بر اساس گزارش محققان، تبعیض جغرافیایی در حوزه داوری همتا بسیار رایج است و غالبا در بین محققان از مناطق نوظهور تولید کننده تحقیق و مناطق غیر انگلیسی زبان بیشتر احساس می شود. در حالیکه سوگیری های داوری بر اساس هویت نویسنده به سختی قابل اثبات است، وجود مجموعه ای از داوران از مناطق جغرافیایی متنوع ممکن است به تدریج باعث کاهش این سوگیری ها شود. به علاوه، تنوع جغرافیایی محدود همچنین به معنای احتمال بیشتر تضاد منافع است، زیرا محققان از آزمایشگاه های رقیب  تحقیقات یکدیگر را بررسی می کنند. در واقع، تأخیرهای ناشی از رقابت یک مشکل اخلاقی نسبتاً رایج در بین داوران همتا تلقی می شد. بنابراین وجود مجموعه وسیع داوران از مناطق جغرافیایی مختلف می تواند این چالش های اخلاقی را کاهش دهد.

5 . وجود مجموعه  متنوعی از داوران از مناطق جغرافیایی مختلف می تواند چهره بهتری از مجله ارائه دهد

در سالهای اخیر، بسیاری از ناشران و مجلات بین المللی سعی در جذب و مشارکت داوران از کشورهای نوظهور در زمینه تولید تحقیق داشته اند. گسترش شبکه های داوری در این مناطق می تواند منجر به تقویت این تلاش ها شود. بعلاوه، مجموعه متنوعی از داوران از مناطق مختلف جغرافیایی می تواند به ناشران/مجلات کمک کند تا چالش های ذکر شده (تأخیر در انتشار، فرسودگی داوری، دخالت کم داوران از مناطق در حال ظهور تولید تحقیق، سوگیری های منطقه ای و غیره) را به طور موثر حل کنند. بنابراین، سرمایه گذاری در جهت توسعه مجموعه متنوع داوری می تواند بازده خوبی داشته باشد و باعث افزایش اعتماد به مجله و بهبود تصویر کلی مجله گردد.

اخیرا فشار COVID-19 بر سیستم های داوری همتا به وضوح نشان داد که توزیع کنونی داوران نمی تواند پایدار بماند. مجلات باید راهی برای مدیریت حجم وسیعی از تحقیقات مرتبط با COVID-19 پیدا کنند که در عین حال کیفیت داوری ها را حفظ کند. داوری سریع یکی از اقداماتی بود که برای مقابله با این چالش مورد استفاده قرار گرفت و بر اساس گزارش انجمن سلطنتی (Royal Society) درخواست های زیادی  برای این نوع داوری از مناطق کمتر شناخته ثبت شده است.

درخواست های زیادی برای اقدامات نوآورانه ای از قبیل آموزش داوری حرفه ای و ایجاد سیستم های ارزیابی داوران وجود دارد. اینها می توانند به ایجاد یک مجموعه قوی و باکیفیت از داوران از سراسر جهان کمک کنند. دستیابی به تنوع در مجموعه داوری بسیار عادلانه است. نهایتا، باید توجه داشت که مساله فقط معرفی محققان از نواحی جغرافیای مختلف یا افزودن آنها به فرایندهای داوری نیست، بلکه این تغییر می تواند مزایای گسترده ای برای محققان در مناطق کمتر شناخته شده و حوزه دانشگاه به طور کلی داشته باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات ضامن سلامتی، با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

چرا در بحث داوری همتا رعایت تنوع جغرافیایی ضرورت دارد؟ (بخش آخر)

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top