چگونه سوال تحقیق مناسب بیابیم؟

چگونه سوال تحقیق مناسب بیابیم؟

تبدیل کردن ایده تحقیق به سؤالات تحقیق که قابل پژوهش باشند، اهمیت بالایی دارد، زیرا باعث تبدیل ایده‌ های کلی و گاها غیر شفاف به سؤال هایی دقیق و مشخص جهت اجرای تحقیق خواهد شد. لذا، بهتر است عنوان و سوال های تحقیق را بر اساس فهرست زیر مورد ارزیابی قرار دهید تا معیاری برای سنجش مناسب بودن موضاعات در اختیار داشته باشید.

 

  • به موضوع تحقیق بایستی کاملا علاقه مند باشید.
  • بایستی مبانی تئوریک کافی و مرتبط برای انجام تحقیق در زمینه انتخاب شده را در اختیار داشته باشید.
  • باید مهارت لازم را برای اجرای تحقیق داشته باشید و یا در مدت زمان اجرای تحقیق مهارت لازم را کسب نمایید.
  • موضوع تحقیق با توجه به منابع در دسترس از جمله منابع مالی بایستی قابل اجرا باشد.
  • سوالات و هدف های تحقیق باید به صورت واضح و شفاف تبیین شوند.
  • تحقیق شما بایستی یک رویکرد جدید به موضوع مورد پژوهش ارائه نموده و از حداقل نوآوری برخوردار باشد.
  • تحقیق باید بدون در نظر گرفتن نتایج احتمالی بدست آمده، ارزش و اعتبار لازم را دارا باشد.
  • موضوع تحقیق باید با هدف های شغلی شما هم راستا باشد.
  •  بایستی از در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز اطمینان حاصل نمایید.

 

برای گرفتن مشاوره و دریافت ایده های پژوهشی نوین با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

 

 

 

چگونه سوال تحقیق مناسب بیابیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top