چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

چگونگی ارزیابی مقالات

چگونگی ارزیابی مقالات

چنانچه در منسکریپت تهیه شده، قوانین نگارش مربوط به آن مجله رعایت شده باشد و مقاله نیز به درستی برای مجله ارسال شود، سردبیر مجله داوران مقاله را مشخص می‌ نماید. پس از پذیرفتن داوری مقاله از سوی داوران، فرآیند داوری مقاله آغاز می‌ شود که اصطلاحاً گفته می‌ شود «مقاله تحت داوری» است. معمولاً چند داور برای هر مقاله انتخاب می‌ شود. پس از پایان یافتن فرآیند داوری، بسته به نظر داوران یکی از سه حالت پذیرش، اصلاح و یا رد از سوی سردبیر برای نویسندگان ارسال می‌ گردد. در حالت پذیرش، نسخه ارسال شده پذیرفته شده و برای چاپ ارسال می‌ شود. در حالت اصلاح، معمولا دو وضعیت اصلاح جزئی (اصلاحاتی مانند ایراد های نگارشی، املایی و یا اصلاح برخی از جملات برای فهم و خوانایی بهتر مقاله) و اصلاح کلی (ایرادهای محتوایی و مفهومی) وجود دارد. در صورتی‎ که پیش‌ نویس ارسال شده از اهمیت و نوآوری کافی برخوردار نباشد و یا نتایج با دلایل کافی به اثبات نرسیده باشند، مقاله توسط داوران رد می‌ شود. رد شدن مقاله به دو صورت رد کامل مقاله و بازنگری و داوری پس از اصلاح پیش نویس مقاله صورت می‎ گیرد. لازم به ذکر است، در هنگام رد مقاله از سوی مجله، نظرات داوران و نکات مطرح شده توسط آنان برای عدم پذیرش مقاله، برای نویسندگان ارسال می‌ شود.

 

 

 

چگونگی ارزیابی مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top