کمیته بین المللی سردبیران مجلات پزشکی (ICMJE)

هر آنچه که باید ناشران مجلات پزشکی در مورد کمیته بین المللی سردبیران مجلات پزشکی (ICMJE) بدانند

تحقیقات پزشکی بسیار اهمیت دارند. اهمیت آن مخصوصا در دوران پاندمی ویروس کرونا بیشتر درک می شود. با این وجود، صحت تحقیقات هم به همان اندازه اهمیت دارد مخصوصا زمانی که صحبت از تحقیقات علوم پزشکی می شود. در واقع، یک گروه کوچک از سردبیران مجلات پزشکی که کمیته بین المللی سردبیران مجلات پزشکی (ICMJE) نامیده می شوند قصد دارند کیفیت علوم پزشکی و انتشارات حاصله را بهبود دهند. آنها یکبار در سال با هم دیدار دارند تا “توصیه های خود را برای انجام، گزارش دهی، ویرایش و انتشار آثار علمی در مجلات پزشکی” را به روز نمایند.

شما می توانید دستورالعمل های ICMJE را در وب سایت آنها بیابید. این گروه به مدت یک دهه است که با هم کار می کنند. آنها خود بر روی کار خود سرمایه گذاری می کنند و اگرچه گروهی نیستند که پذیرش آزاد داشته باشند اما پذیرای پیشنهادات و نظرات در مورد دستورالعمل های خود هستند.

بسیاری از مجلات پزشکی از دستورالعمل های ICMJE که در وبسایت آن فهرست شده است پیروی می نمایند. آنها آشکارا بیان می دارند که از توصیه های ارائه شده توسط ICMJE پیروی کرده اند چرا که قصد دارند کیفیت علم پزشکی خود را با پیروی از استانداردهای ارائه شده توسط ICMJE ارتقاء دهند.

ICMJE
ICMJE

بهترین اقدامات مجلات پزشکی بر اساس ICMJE

مجلات در تلاش هستند از بهترین اقدامات و استانداردهای اخلاقی در تحقیقات پزشکی و گزارش دهی آن پیروی کنند. دستورالعمل های ICMJE به نویسندگان نشریات تحقیقات پزشکی کمک می کند استانداردهای لازم را با تحت پوشش قرار دادن همه نشریات از جمله موارد زیر حفظ نمایند:

تالیف

تالیف به یک محقق اعتبار می بخشد و می تواند برایش پیامدهای مالی، اجتماعی و تحصیلی داشته باشد. میزان مساعدت هر نویسنده و دستورالعمل های پیروی شده در مورد معیارهای نویسنده باید به دقت بیان شود.

مجلات یغماگر

نویسنده ها باید نسبت به این نوع شبه مجلات آگاهی داشته و از ارائه دست نوشته های خود به آنها جهت انتشار اجتناب نمایند. نویسنده ها مسئول ارزیابی تمامیت و شهرت مجلات هستند. مجلات یغماگر اغلب هزینه های پردازش را از نویسنده دریافت می کنند، فرآیند داوری همتا ندارند و هر مقاله ای را که به آنها ارائه شود به چاپ می رسانند. به علاوه، نویسنده ها باید از استناد به این مجلات در دست نوشته های خود اجتناب نمایند.

روابط و فعالیت ها

روابطی که به تعارض منافع (چه به صورت مالی و یا غیر مالی) منجر شود باید به صورت شفاف اعلام شود.

نویسنده ها باید از فرآیند ارائه مقاله و داوری همتا پیروی کنند. سردبیران و داوران باید دست نوشته نویسنده ها را به صورت خصوصی و محرمانه نزد خود نگه دارند چرا که افشای پیش از موقع جزئیات دست نوشته می تواند به نویسنده ها خسارت وارد نماید. مهم تر از همه اینکه، نویسنده ها شایسته ارزیابی مستقل و غیر مغرضانه دست نوشته های خود در اسرع وقت هستند.

تصحیح

اشتباهات صادقانه ممکن است اتفاق بیافتند. زمانی که خطایی شناسایی شد، باید اطلاعیه اصلاح منتشر شود و نسخه های الکترونیکی قبلی با یک تذکر در مورد اصلاح به روز شود.

سوء رفتار

شامل جعل داده ها، دستکاری فریب آمیز تصاویر، عدم افشای روابط و فعالیت ها و سرقت ادبی می شود. در برخی موارد، عدم انتشار نتایج آزمایشات بالینی سوء رفتار برداشت می شود. به این موارد باید تک به تک پرداخته شود و باید از دستورالعمل های مربوطه پیروی شود.

کپی رایت

جزئیات توافق نامه کپی رایت باید صریح و مشخص باشد.

تبلیغات

برای نشان دادن هر گونه تبلیغی در مجلات پزشکی باید از دستورالعمل های سخت گیرانه پیروی شود و نباید تحت تاثیر تصمیمات سردبیر قرار بگیرد. به علاوه، محصولات پزشکی که برای سلامت انسان ها ضرر دارند و همچنین محصولاتی که در محتوای سرمقاله هستند نباید تبلیغ شوند.

آزمایشات بالینی

هر آزمایشی که شامل بیماران می شود باید در یک فهرست آزمایشات عمومی ثبت شده و شماره ثبت آزمایش در مقاله منتشر گردد.

آماده سازی دست نوشته

جزئیات مورد نیاز در طول آماده سازی دست نوشته عبارتند از صفحه عنوان، اطلاعات نویسنده، خلاصه، روش ها، نتایج، بحث، جداول، اشکال، مراجع، سبک و فرمت.

تعارض منافع

تعارض منافع یکی از مهمترین موارد است زیرا تحقیقات پزشکی پیامدهایی در سلامت عمومی دارند. تعارض منافع زمانی اتفاق می افتد که قضاوت بر روی منافع یک نفر بر وی منافع دیگری تاثیر بگذارد. در انتشار یک تحقیق سهامداران زیادی وجود دارند به همین دلیل ممکن است تعارض منافع به وجود آید. از یک حامی مالی که در تحقیق نویسنده به صورت بالقوه نقش دارد تا سردبیری که قصد دارد اثر خود را در مجله به چاپ برسانند، خواننده ها دوست دارند چنین روابطی را بدانند تا ببینند می توانند به تحقیق اعتماد کنند یا خیر.

فرم افشای ICMJE

ICMJE شفافیت علمی را با “فرم ICMJE برای افشای تعارض منافع بالقوه” تسهیل می نماید. این روش آنها برای شفاف ساختن روابط مالی و غیر مالی و فعالیت های مربوط به تحقیق است. این روابط به اثری که قرار است به چاپ برسد مربوط می شوند. برای نمونه، اگر تحقیق شامل دارویی می شود و یکی از نویسنده ها در یک هیئت مشاوره دارویی است، این مساله باید در فرم افشا شود. فهرست کردن یک رابطه (مثل سرمایه گذاری از طریق کمک هزینه یا مشارکت در یک هیئت مشاوره) ممکن است الزاما تاثیری بر کار شما نداشته باشد اما به خواننده ها در مورد شفافیت شما اطمینان می دهد.

سه تغییر پیشنهادی به افشای ICMJE

ICMJE اخیرا اعلام کرده است که پذیرای پیشنهاد برای تغییرات در فرم افشای ICMJE خود هستند. همه روابط تعارض منافع نیستند با این وجود، مهم است که همه آنها افشا شوند تا عموم مردم بتوانند قضاوت خود را داشته و به فرآیند علمی اطمینان نمایند.

هدف افزایش شفافیت و تکمیل این افشاگری ها است:

1- تغییر عنوان از “فرم افشای تعارض منافع بالقوه ICMJE” به “فرم افشای ICMJE” برای گنجانده شدن همه روابط و نه تنها روابط مشکل زا. این امر سبب افزایش شفافیت می گردد.

2- همه روابط توسط نویسنده ها افشا شود تا خواننده ها بتوانند تصمیم بگیرند آیا این روابط تعارض منافع دارند یا خیر.

3- چک لیستی هم گنجانده شود تا نویسنده ها راحت تر بتوانند همه روابط مربوطه و فعالیت هایی را که در تحقیق آنها نقش داشته اند را افشا نمایند.

چگونه تغییرات پیشنهاد شده می توانند به نویسنده ها کمک نمایند؟

اغلب نویسنده ها برای علوم پزشکی تلاش می کنند که اخلاقی و با کیفیت باشد. فرم جدید افشا به نویسنده ها کمک خواهد کرد اطلاعات درستی ارائه داده و از اشتباهات سهوی و از قلم افتادگی اجتناب کنند. در گذشته خواننده ها هر گونه افشای روابط و فعالیت را تاثیرگذار بر تحقیق تفسیر می کردند. در دستورالعمل های پیشنهادی جدید، همه روابط و فعالیت ها افشا می شوند. حذف کلمه “بالقوه” از عنوان به این امر کمک خواهد کرد. به علاوه، این چک لیست جدید از نویسنده ها در برای نگنجاندن اشتباهی روابط و فعالیت ها محافظت می کند.

کمیته بین المللی سردبیران مجلات پزشکی (ICMJE)

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top