چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

یک نویسنده مشترک چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا واجد شرایط قرار گرفتن در فهرست نویسندگان یک مقاله شود

یک نویسنده مشترک چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا واجد شرایط قرار گرفتن در فهرست نویسندگان یک مقاله شود

نویسندگی مشترک یک روند رایج در زمینه‌های مختلف به‌ویژه در علوم است، که در آن پروژه‌های تحقیقاتی معمولاً متشکل از چندین همکار از مؤسسات، زمینه‌ها یا کشورهای مختلف هستند. نویسندگان همکار خارجی کسانی هستند که در مؤسسه نویسنده اصلی یا مسئول کار نمی کنند، اما مشارکت قابل توجهی در پژوهش داشته اند. چنین نویسندگانی برای اینکه نام آنها به عنوان نویسنده در مقاله بیاید و در قبال مقاله منتشر شده مسئولیت داشته و پاسخگو باشند بایستی یکسری معیارها داشته باشند تا واجد شرایط باشند. بنابراین، هدف از این مقاله بررسی الزامات اولیه و معیارهای واجد شرایط بودن نویسندگان مشترک خارجی در یک مقاله بوده و همچنین و مشکلات رایجی که ممکن است بر صلاحیت نویسندگان خارجی تأثیر بگذارد را بررسی خواهد کرد.

یک نویسنده مشترک چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا واجد شرایط قرار گرفتن در فهرست نویسندگان یک مقاله شود

به چه فردی نویسنده همکار خارجی می گویند؟

همانطور که در بالا ذکر شد، نویسندگان خارجی در همان مؤسسه ای که نویسنده اصلی یا مسئول شاغل هستند کار نمی کند، اما سهم قابل توجهی در فرآیند تحقیق، نگارش یا انتشار مقاله دارد. نویسندگان خارجی می توانند مزایای زیادی برای مقالات علمی داشته باشند برای مثال بهبود کیفیت، تأثیر، دیده شدن، گسترش شبکه و مخاطبان، تقسیم حجم و مسئولیت کار. با این حال، نمی توان هر نویسنده ای را نویسنده همکار خارجی محسوب کرد. به عبارت دقیق‌تر، آنها باید در رابطه با نوشتن مقاله و حق کپی رایت معیارها و استانداردهای خاصی داشته باشند، مانند مشارکت فکری قابل توجه در کار، نوشتن یا اصلاح نسخه اولیه مقاله، تأیید نسخه نهایی و پذیرش مسئولیت همه جنبه‌های مقاله. در بخش بعدی این مقاله، شرایط و صلاحیت های ذکر شده در بالا برای نویسنده همکار خارجی را به تفصیل مورد بحث قرار خواهیم داد.

مسائل رایجی که ممکن است بر صلاحیت نویسندگان خارجی تأثیر بگذارد

اینکه آیا یک نویسنده خارجی واجد شرایط است یا نه بر اساس وابستگی سازمانی، بودجه، تضاد منافع یا تعهدات اخلاقی آنها است که ممکن است بر مشارکت آنها در کار تحقیقاتی تأثیر بگذارد. بنابراین، آنها باید هر گونه مسائل بالقوه ناشی از سازمان، حامی مالی، صنعت یا سایر ذینفعان (که ممکن است در تحقیق سود داشته یا بر آن تأثیر بگذارند) را بیان کرده و آن را برطرف کنند. برخی از رایج ترین مسائلی که ممکن است بر صلاحیت نویسندگان خارجی تأثیر بگذارد به شرح زیر است:

وابستگی سازمانی

نویسندگان خارجی باید به طور دقیق وابستگی سازمانی خود را در مقاله بیاورند. این امر ضروری است زیرا نشان دهنده نقش و مسئولیت پذیری آنها در آن تحقیقات است. اهمیت دیگر وابستگی این است که باعث بهود شناسایی شده و مانع از تکرار تحقیقات مشابه توسط نویسندگان مختلف از مؤسسات مختلف می شود.

منابع مالی

نویسندگان خارجی باید منبع بودجه خود را در مقاله ذکر کرده و نقش و سهم خود را در تحقیق به وضوح بیان کنند. منابع مالی ممکن است شامل کمک های مالی، قراردادها، گرنت ها، یا سایر حمایت های سازمان های دولتی یا خصوصی باشد. منابع مالی همچنین ممکن است بر طراحی، عملکرد، تجزیه و تحلیل یا گزارش تحقیق تأثیر داشته باشد و سبب سوگیری یا تأثیر بر نتایج تحقیقات شود.

تضاد منافع

نویسندگان مشترک باید هرگونه تضاد منافعی را که ممکن است بر عینیت یا یکپارچگی تحقیق تأثیر بگذارد، را بیان کنند. تضاد منافع ممکن است شامل منافع مالی، شخصی، حرفه ای یا دانشگاهی بوده که ممکن است با منافع حاصل از تحقیق، مجله یا مخاطب در رقابت یا در تضاد باشد. تضاد منافع ممکن است اعتبار تحقیقات یا مقالات را نیز به خطر بیندازد.

تعهدات اخلاقی

نویسندگان خارجی باید به تعهدات اخلاقی تحقیقات احترام بگذارند. این تعهدات ممکن است شامل اخذ تأییدیه اخلاقی از کمیته‌ها یا مقامات مربوطه، کسب رضایت آگاهانه از شرکت‌کنندگان یا افراد، حفاظت از محرمانه بودن و حریم خصوصی داده‌ها و اطلاعات، پایبندی به اصول اخلاقی یا راهنمایی های انجام شده حین انجام تحقیقات در رابطه با افراد یا حیوانات، احترام به حقوق مالکیت معنوی و اجتناب از سرقت ادبی یا سوء رفتار باشد.

یک نویسنده مشترک چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا واجد شرایط قرار گرفتن در فهرست نویسندگان یک مقاله شود

نویسندگان خارجی باید چه صلاحیت هایی داشته و در چه صورت واجد شرایط بودن در لیست نویسندگان یک مقاله هستند؟

همانطور که در بالا ذکر شد، نویسندگان خارجی برای عنوان شدن در لیست نویسندگان باید معیارها و استانداردهای خاصی داشته باشند. مهمترین صلاحیت هایی که این نویسندگان خارجی باید داشته باشند به شرح زیر است:

مشارکت فکری قابل توجه در کار

اولین صلاحیتی که هر نویسنده خارجی باید داشته باشد، داشتن مشارکت فکری قابل توجه در کار است. این بدان معنی است که آنها باید در برخی یا همه مراحل زیر مشارکت داشته باشند:

  • ایده، مفهوم یا طرح اثر
  • جمع آوری، تجزیه و تحلیل یا تفسیر داده ها
  • تدوین یا نتیجه گیری یا توصیه ها

اسم نویسندگان خارجی نباید صرفاً به جهت تأمین بودجه، منابع، پشتیبانی فنی، کمک های اداری یا نظارت کلی  در مقاله آورده شود. همچنین نباید به دلایلی چون رعایت ادب، اهمیت یا روابط شخصی آنها را در لیست نویسندگان آورد. آنها باید بتوانند سهم خاص خود را در کار داشته و نشان دهند که دانش یا درک پیشرفته ای از موضوع دارند.

نوشتن یا اصلاح نسخه اولیه مقاله

صلاحیت دومی که نویسنده همکار خارجی باید داشته باشد در رابطه با نوشتن یا اصلاح نسخه اولیه مقاله است. این بدان معناست که آنها باید در نوشتن مقاله مشارکت نموده یا بازخورد و پیشنهادات انتقادی در مورد محتوای آن ارائه کنند. اسم نویسندگان خارجی نباید صرفاً به جهت تصحیح، ویرایش، فرمت کردن یا ترجمه مقاله در آن درج شود. همچنین نام افرادی که صرفا یکسری نظرات یا پیشنهادات کلی برای مقاله می دهند درحالی که این نظرات روی استدلال یا نتیجه گیری های اصلی مقاله تأثیر گذار نیست، نباید در مقاله درج شود. نویسندگان همکار خارجی باید بتوانند نتایج و تأثیر خود بر مقاله را از نظر افزایش دقت یا اهمیت آن به صراحت نشان دهند.

تایید نسخه نهایی مقاله

سومین موردی که نشان می دهد فرد صلاحیت دریافت عنوان نویسنده همکار خارجی را دارد، تایید نسخه نهایی مقاله است، این به این معنی است که آنها باید قبل از ارسال مقاله برای چاپ، محتوا و ظاهر مقاله را بررسی و آن را تایید کرده و نباید بدون اطلاعات یا رضایت این نویسندگان مقاله را منتشر نمود. این افراد همچنین باید فرصت دسترسی یا بازبینی نسخه اولیه مقاله را داشته باشند و بتوانند نحوه مشارکت و دیدگاه های خود را در مقاله نشان دهند.

مسئولیت پذیری در رابطه با تمام جنبه های کار

چهارمین و آخرین مورد که تعیین می کند آیا نویسنده خارجی واجد شرایط درج شدن در مقاله هست یا خیر، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال تمام بخش ها و جنبه های تحقیق و مقاله است. این بدان معنی است که آنها باید در قبال یکپارچگی و اعتبار تحقیق پاسخگو باشند. اگر این افراد نمی‌توانند یا نمی‌خواهند خطا یا نقص در تحقیق را تعریف یا اصلاح کنند، نباید نام آنها به عنوان نویسنده خارجی در مقاله ذکر شود. به‌علاوه، نام نویسندگان خارجی که نسبت به پیامدهای اخلاقی یا قانونی تحقیق ناآگاه یا بی‌توجه هستند، نباید در مقاله آورده شود. نویسندگان خارجی باید بتوانند هر گونه مشکل یا سؤال مرتبط با مقاله و نحوه انطباق آن با معیارها و استانداردهای حوزه کاری خود را فهمیده و آنها را برطرف کنند.

یک نویسنده مشترک چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا واجد شرایط قرار گرفتن در فهرست نویسندگان یک مقاله شود

نتیجه گیری

مقالات آکادمیک اغلب نتیجه همکاری بین محققان از موسسات، زمینه ها یا کشورهای مختلف هستند. نویسندگان خارجی آنهایی هستند که در مؤسسات نویسنده اصلی یا رابط کار نکرده اما مشارکت قابل توجهی در تحقیقات دارند. این نویسندگان مشترک باید شرایط و معیارهای واجد شرایط بودن را داشته باشند، از جمله این معیارها می توان به مشارکت فکری قابل توجه در کار، نوشتن یا اصلاح نسخه اولیه، تأیید نسخه نهایی، و پذیرفتن مسئولیت همه جنبه‌های کار اشاره کرد.

یک نویسنده مشترک چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا واجد شرایط قرار گرفتن در فهرست نویسندگان یک مقاله شود
Scroll to top