چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

شرح و بيان مسئله تحقيق ( طرح يك مشكل)

شرح و بيان مسئله تحقيق (طرح يك مشكل)

مسئله در واقع سوالي است كه در ذهن پژوهشگر راجع به يك پديده، مشكل يا معضل مطرح مي‎شود، هدف محقق از طرح اين سوال ريشه‎يابي، علت يا علل به وجود آورنده آن مشكل و يا راهكارهاي رفع آن است.

در بيان مسئله محقق بايد نكات زير را رعايت كند:

الف) محقق، شواهدي بايد نشان دهد كه معضلي يا مشكلي در جامعه وجود دارد.

ب) محقق بايد مشكل مطرح شده را بيان كند و ابعاد مختلف آن را به طور مستند نشان دهد.

پ) محقق بايد نشان دهد که قصد او از انجام تحقیق چیست؟ کدام متغیرها را قصد دارد مطالعه کند؟ نحوه مطالعه متغیرها (اثر، رابطه یا …) چگونه است.

ت) پژوهشگر در پایان بهتر است محدوده زمانی و قلمرو زمانی تحقیق را هم مشخص کند.

بطورکلی مسئله تحقیق باید مشکل را مطرح کند، ابعاد آنرا مستند نشان دهد، انگیزه پژوهشگر را بیان کند، متغیرها را نشان داده، نحوه بررسی آن‎ها را روشن نموده و محدوده مکانی و زمانی تحقیق را تعیین نماید.

شرح و بيان مسئله تحقيق ( طرح يك مشكل)

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top