چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

بهترین معیار‎هاي ISI براي نمایه كردن مجله‎ها چیست؟

بهترین معیار‎هاي ISI براي نمایه كردن مجله‎ها چیست؟

در سایت ISI چهار مورد به عنوان ملاك‎هاي اصلي نمایه شدن مجله آمده است كه عبارتند از:

  1. زمان‎بندي نشر تعریف شده باشد یعني معلوم باشد كه فصلنامه است، ماهنامه است یا… و در موعد معین هم آماده شود.
  2. فرآیند داوري براي مجله تعریف شده باشد.
  3. قواعد نشر بین‎المللي را رعایت كند. براي مثال، عنوان مجله گویاي محتواي آن باشد.
  4. مقاله به هر زباني كه باشد مهم نیست ولي چند مورد در آن باید به زبان انگلیسي باشد كه عبارتند از: اسامي نویسندگان، عنوان، چكیده و كلمات كلیدي و حتي الامكان منابع و مآخذ هم انگلیسي باشد.

موارد فرعي هم وجود دارد كه شامل این موارد است:

  1. مجله باید حوزه بین‎المللي داشته باشد و به یك حوزه جغرافیایي خاص تعلق نداشته باشد.
  2. در حوزه آن مجله، ترجیحا مجله مشابه نباشد یا اگر هست آن مجله معیار برتري نسبت به آن‎ها داشته باشد.
  3. افراد به وجود آورنده آن حتي‎الامكان افراد شناخته شده‎اي باشند.
  4. افراد به وجود آورنده، توزیع جغرافیایي مناسبي داشته باشند مثلاً همه ایراني نباشند.

 

بهترین معیار‎هاي ISI براي نمایه كردن مجله‎ها چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top

تخفیف عید تا عید

ترجمه ، ادیت با چاپ تخصصی مقاله