ISSN چیست؟

شماره استاندارد بین المللی پیایندها (شاپا) یا ISSN شماره ای هشت رقمی است که از آن برای شناسایی روزنامه ها، مجلات، ژورنال ها و نشریه های ادواری از هر نوعی و در همه رسانه ها چه به صورت چاپی یا الکترونیکی استفاده می شود.

چه نشریاتی تحت ISSN قرار می گیرند؟

ISSN (شماره استاندارد بین المللی پیایندها) برای شناسایی همه منابع متداوم بدون توجه به نوع رسانه آنها (چاپی، الکترونیکی) استفاده می شود. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ISSN چیست؟
ISSN چیست؟
  • روزنامه ها
  • نشریات سالانه (گزارشات، کتاب های راهنما، فهرست ها و غیره)
  • ژورنال ها
  • مجلات
  • وب سایت ها
  • پایگاه های داده
  • وبلاگ ها

و غیره

در بسیاری از کشورها، ISSN برای نشریات قانونی اجباری است.

ISSN چه شکلی دارد؟

ISSN مخفف کلمه International Standard Serial Number و به معنای شماره سریال استاندارد بین المللی هست. این 8 رقم به صورت دو گروه چهار رقمی قرار دارند که با یک خط تیره از هم جدا می شوند (0317-8471). رقم هشتم یک رقم کنترل است که براساس الگوریتم مدول 11 و بر اساس 7 رقم قبلی محاسبه می شود.

اگر نتیجه محاسبات برابر با “10” باشد، رقم کنترل هشتم ممکن است “X” باشد تا از هرگونه ابهام جلوگیری کند (1050-124X).

نقش آن چیست؟

نقش شاپا در شناسایی نشریه است. شاپا یک کد دیجیتالی است و معنی ذاتی ندارد. این کد هیچ اطلاعاتی در مورد منبع یا محتوای نشریه ندارد و کیفیت یا اعتبار مطالب را تضمین نمی کند. این کد با عنوان نشریه در ارتباط است. اگر نشریه به طور قابل توجهی تغییر کند، ISSN جدید باید دریافت شود.

ISSN در کجا نشان داده می شود؟

برای نشریه چاپی، شماره شاپا ترجیحاً باید در قسمت بالا و سمت راست جلد نمایش داده شود. در غیر این صورت باید در صفحاتی که اطلاعات سرمقاله نمایش داده می شود (ناشر، دوره، اطلاعات نشر و غیره) قرار گیرد.

برای انتشار به صورت الکترونیکی، شاپا  باید در صفحه اصلی یا منوی اصلی نمایش داده شود و اگر نشریه آنلاین باشد در هر بخشی که با چشم قابل مشاهده باشد ( مانند سربرگ) می توان قرار داد.

اگر نشریه ای توسط ISSN و ISBN شناسایی شد، باید هر دو شناسه ذکر شود.

ISSN چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top