چنانچه در ثبت سفارش از طریق سایت مشکل داشتید، لطفا مقاله خود را به همراه انتخاب نوع سفارش و شماره موبایل، به ایمیل ما ارسال کنید تا پیش فاکتور دریافت نمائید.

دلایل عدم پذیرش چكیده یك مقاله در نشریات علمي

دلایل عدم پذیرش چكیده یك مقاله در نشریات علمي

– ابهام در موضوع مقاله و وجود تعداد زیاد مقالات مشابه پیشین

– عدم تبیین زمینه اصلي تحقیق

– نمونه‎گیري نامناسب

– عدم رعایت اصول مقاله‎نویسي مورد نظر نشریه

– عدم ذكر صحیح ارقام آماري

– فقدان بحث و پرداختن به نتایج

– چكیده‎هاي خیلي كوتاه و خیلي زیاد

– بي‎دقتي در تهیه متن (غلط تایپي، اشتباهات متن)

– عدم ارتباط موضوع مقاله با رویكرد نشریه

 

 

دلایل عدم پذیرش چكیده یك مقاله در نشریات علمي

دیدگاهتان را بنویسید

Scroll to top