ملاك‎هاي انتخاب نشريه براي نمايه‎سازي در DOAJ

ملاك‎هاي انتخاب نشريه براي نمايه‎سازي در DOAJ

دواج یکی از پایگاه‎های بین‎المللی جهت نمایه‎سازی مجلات با دسترسی باز است که تمامی موضوعات علمی و پژوهشی را پوشش می‎دهد و امکان دسترسی مقالات نمایه شده را به صورت رایگان فراهم می‎‎‎‎کند. مجلات این پایگاه به صورت رایگان، تمام متن و بدون محدودیت، در دسترس می‎‎‎‎باشند. معیار‎های دواج برای نمایه کردن یک ژورنال شامل:

- مجله باید داوری همتا یا کنترل کیفی ویراستاری داشته باشد.

- نشریاتی که نتایج اولیه تحقیق یا بررسی نتایج تحقیقات را به جامعه علمی گزارش می‎‎‎‎دهند.

- کلیه موضوعات علمی و پژوهشی تحت پوشش قرار گرفته‎است.

- نشریات علمی و پژوهشی که مقاله‎های تحقیقاتی را بصورت متن کامل منتشر می‎کنند.

- منابع علمی، دولتی، تجاری، منابع خصوصی و غیر انتفاعی همه قابل قبول هستند.

- بخش مهمی از مجله باید شامل مقالات پژوهشی باشد.

- محدودیت زبانی دارد.

- کلیه محتوای مجله بصورت رایگان در دسترس باشد.

- ثبت نام بصورت آنلاین و رایگان باشد.

- دسترسی آزاد و بدون تاخیر داشته باشد.

- مجله باید ISSN داشته باشد.

- مجلات آنلاین باید eISSN داشته باشند.