راهنمای نمایه‎سازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

راهنمای نمایه‎سازی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام سامانه اطلاع‎رسانی علمی است که در صدد تجزیه و تحلیل مجلات علمی کشورهای اسلامی بر اساس معیارهای علم‎سنجی معتبر اسلامی می‎باشد. پس از تامسون و اسکوپوس، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام سومین پایگاه استنادی برای سنجش عملکرد پژوهشی کشورها محسوب می‎شود که 57 کشور در آن مشارکت دارند. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام موازی با سیاست‎های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی، فعالیت‎های خود را آغاز کرده‎است. ISC در مراحل زیر در حال توسعه است:

- تجزیه و تحلیل مجلات فارسی معتبر در سیستم‎های مختلف و محصولات ISC از سال 1999.

- ورودی و پردازش مجلات عربی معتبر از کشورهای اسلامی در محصولات مختلف سیستم ISC از سال 2005.

- پردازش و تجزیه و تحلیل مجلات انگلیسی علمی معتبر در ایران و سایر کشورهای اسلامی و ارائه نتایج به جوامع علمی از سال 2005.

- در مرحله نهایی، ISC در حال برنامه‎ریزی است تا با مطالعه زبان‎های کشور‎های مختلف نظیر ترکیه، اندونزی، مالزی، فرانسه و همچنین دیگر زبان‎ها فعالیت خود را گسترش دهد.

 

درخواست نمایه‎سازی:

کلیه نشریات بین‎المللی اعم از کشورهای اسلامی یا سایر کشورها که حداقل یک‎سال از آغاز انتشار آن‎ها سپری شده‎باشد می‎توانند درخواست نمایه‎سازی خود را به پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ارائه نمایند.

نحوه ارزیابي مجلات:

ارزیابی نشریات براساس ضوابط و معیارهای زیر صورت می‎پذیرد.

- اعتبار علمی

- انتشار منظم

- داوری علمی

- اعتبار علمی ناشر

- تنوع جغرافیایی نویسندگان و هیئت تحریریه

- اطلاعات کامل کتاب‎شناختی و استنادی

- رعایت خط مشی مجله

- میزان تمرکز موضوعی

- غنا بخشیدن به محتوای ISC

- برخط بودن محتوای مجله

 

لغو اعتبار:

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به صورت متناوب نشریات نمایه‎سازی شده را براساس معیارهای مندرج در بالا مورد بازبینی قرار می‎دهد و در صورتی‎که امتیاز کسب شده حاکی از افت کیفیت نشریه باشد، نشریه مزبور از فهرست نشریات معتبر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام خارج خواهد شد.